Du er her:
Mottaker: FREDERIK HEGEL
Datering:4. mars 1881
Sted: ROMA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære herr justitsråd Hegel!
Det var mig en højst glædelig og velkommen meddelelse jeg igår modtog fra Dem angående de nye oplag af «Brand» og «Peer Gynt». For de tilbudte betingelser takker jeg forbindtligst. Jeg ønsker ikke at rette eller tilføje noget i bøgerne, som altså kan trykkes uforandret.
Disse linjer vil jeg ikke undlade i al hast straks at sende Dem for det mulige tilfælde at De skulde ønske at sætte arbejdet i gang allerede forinden den 15. Marts.
Derhos benytter jeg anledningen til at takke for og erkende modtagelsen af den i Deres venlige brev af 24. Januar indesluttede veksel. Ligeledes beder jeg
 
 
Faksimile
Dem modtage min bedste tak for det tilsendte exemplar af Hostrups «Eva» samt for hvad De ellers har sendt mig af forskellige aviser. «Eva» forekommer mig at være et særdeles tiltalende arbejde, og det må højlig beklages at Hostrup så længe har ladet sin dramatiske produktion hvile. Alex: Kielland synes jeg derimod er altfor produktiv når han allerede nu igen møder frem med en ny roman; det bliver altså hans tredje bog i løbet af knapt et år.
Her er nu karnevalet forbi og de fleste rejsende forlader byen, som derfor har antaget sit vanlige præg af ro og alvor. Vejret har hele tiden været det herligste man kan tænke sig og luften så mild at de maskerede har kunnet spadsere om på gaderne i let tricot selv ved nattetid. Karnevalet har overhovedet været glimrende. Blandt dem, der på Corso tildrog sig opmærksomhed var også en vogn med 6–8 særdeles
 
 
Faksimile
smukke danske damer i orientalske dragter. Prof: Dietrichson er, som De kanske ved, kommen tilbage fra sin østerlandske rejse og bor nu her med sin familje. Med Heegaard går det fremdeles fremad, men han behøver endnu stilhed omkring sig og tåler ikke at være i selskab, hvor der er mange mennesker tilstede. Vi selv befinder os særdeles vel i enhver henseende.
Med vore bedste hilsener til Dem og Deres kære familje tegner jeg mig
Deres hjertelig hengivne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her