Du er her:
Mottaker: FREDERIK HEGEL
Datering:16. januar 1881
Sted: ROMA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære herr justitsråd Hegel!
Tillad mig herved at bringe Dem vor varmeste tak såvel for Deres venlige hilsener til jul og nytår som for den interessante bogsending, hvormed De har glædet os og bidraget til ligesom at bringe os hjemmet nærmere under juletiden. Jacobsens bog er et fint digterværk i enhver henseende, ja, jeg tør sige, den hører til det allerypperste, samtiden på det område har frembragt. Når De engang skriver ham til, beder jeg Dem bringe ham min hjerteligste lykønskning. Også Drachmann bedes venligst hilset. Hvad hans «Peder Tordenskjold» angår, så synes jeg, mellem os sagt, at den ikke står i
 
 
Faksimile
højde med mangt og meget af de prægtige ting, han før har skrevet. Dette digt har åbenbarlig ikke været fuldbåret i hans fantasi før han bragte det på papiret.
Vi tilbringer iår en meget behagelig og selskabelig vinter hersteds. Den skandinaviske kreds tæller en mængde elskværdige mennesker og familjer, som alle mere eller mindre nært har sluttet sig sammen, hvilket ikke altid tidligere har været eller kunde være tilfældet. Den nye danske gesandt, Hegermann-Lindenkrone, er allerede meget populær blandt nordboerne. Desværre kan ikke det samme siges om den svensk-norske minister; men så har vi til gengæld i vor fælles skandinaviske konsul en mand, som ypperligt forstår at holde kredsen samlet og som fører et meget gæstfrit hus. Professor Heegaard er hernede; det gjorde
 
 
Faksimile
mig ondt at se ham så stærkt medtagen, som han var ved ankomsten; nu lader det imidlertid til at gå noget bedre med ham; men han må fremdeles leve meget stille og tilbagetrukken.
Sluttelig nødes jeg til at anmode Dem om at måtte erholde tilsendt, hvad jeg har at disponere over af rentepenge, samt hvad der muligens fra det kgl: theater eller af direktør Rasmussen måtte være indbetalt. Jeg tillader mig dennegang at bede om en veksel på Paris eller Berlin, da veksler, lydende på Italien nu er belagte med en stempelskat, som vel ikke er høj, men som det volder en hel del omsvøb og vidtløftighed at få erlagt.
Med vore bedste hilsener både til Dem selv og til Deres kære familje tegner jeg mig
Deres hjertelig hengivne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her