Du er her:
Mottaker: NILS LUND
Datering:15. oktober 1880
Sted: MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Herr boghandler Lund!
Jeg beder Dem undskylde at jeg først nu besvarer Deres ærede skrivelse af 27. August, hvilken jeg først modtog hersteds efter min tilbagekomst fra en sommerrejse i Tyrol.
Herr Åbjörnson har ingen ret til at forlange erstatning for sine udlæg i det omskrevne anliggende, da alt er sket for hans egen fordels skyld og jeg kun har givet ham min tilladelse til at protestere for egen regning. Alligevel indgår jeg på hans begæring om at tillade hans efterfølger, herr La Cour, at spille «Et dukkehjem» 4 gange i Sverig uden honorar.
Tillad mig dernæst at forespørge om direktørerne Landegren og Åbjörnson junior til Dem har indsendt honorar for stykket?
 
 
Faksimile
Hvis dette ikke er sket, beder jeg om at få vide disse herrers adresse for at kunne skrive dem til.
Jeg håber at skønnet om skadeserstatningen fra Salicath nu er afgivet; jeg tør forudsætte at det ikke går ud på nogen ringere sum end de 400 kroner, som han har deponeret hos Dem, og beder Dem derfor at sende mig dette beløb med fradrag af advokat Stangs tilgodehavende. Samtidigt bedes mig tilsendt, hvad jeg forøvrigt måtte have indestående hos Dem. Min søn har fortalt mig at han under opholdet i Kristiania hævede 200 kroner.
«Dagbladet» beder jeg Dem ikke at tegne nyt abonnement fra nytår af; vil jeg efter den tid holde bladet, så bestiller jeg det hernede, hvilket er billigere.
Med de bedste hilsener tegner jeg mig
Deres særdeles forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her