Du er her:
Mottaker: EDMUND LOBEDANZ
Datering:12. september 1880
Sted: BERCHTESGADEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Herr dr: Edmund Lobedanz. København.
Igår modtog jeg hersteds Deres meget ærede skrivelse, hvilken jeg herved skynder mig at besvare.
Jeg må på det bestemteste begære, at der ikke optages noget digt af mig i den samling, der skal bære Bjørnsons navn; jeg ønsker ikke at repræsentere kategorien «andre digtere»; hidtil har jeg været vant til at stå alene for mig selv, og jeg håber at så må ske også for fremtiden. Skulde imod forhåbning mit digt i samlingen allerede være trykt, må jeg anholde om at det betræffende blad bliver udtaget og omtrykt; det vil jo være meget let at erstatte et lidet digt med noget andet af en eller anden
 
 
Faksimile
forfatter, der måtte attrå en plads, som den mig tiltænkte.
Skulde De derimod ville foranstalte en selvstændig tysk udgave af flere eller færre af mine digte, så er det naturligvis en selvfølge at sådant i høj grad vilde glæde mig, og deri vilde da det allerede oversatte digt kunne finde sin passende plads. –
Jeg vilde gerne have udtalt mig lidt vidtløftigere om adskillige punkter i Deres venlige brev, såsom om mit forhold til herr Lange, om hvilket man i Leipzig ikke synes at være rigtig underrettet, men tiden er idag knap og det er mig magtpåliggende at disse linjer kommer Dem ihænde snarest muligt. Jeg må derfor indskrænke mig til at bede Dem modtage en forbindtligst hilsen fra
Deres med højagtelse ærbødigst forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her