Du er her:
Mottaker: SIGURD IBSEN
Datering:30. august 1880
Sted: BERCHTESGADEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære Sigurd!
Først idag modtog jeg dit brev af 21. dennes. Fra kirkedepartementet har jeg modtaget en skrivelse, hvori meddeles at der ikke er legal adgang til at fritage Dig for at tage anden examen; men af et brev fra expeditionschef N. Hertzberg, som medfulgte, sees at det hele er en ren formalitet, da Du kun behøver at opgive de fag, Du har læst i gymnasiet, nemlig filosofi, mathematik, græsk, latin, fransk og tysk. Naturfagene behøver Du ikke at lade Dig examinere i, og overhovedet ikke i andre fag end i de ovenfor nævnte. Forelæsninger til anden-examen behøver Du altså ikke at høre, og behøver heller ikke at tage denne examen straks, men kan vente dermed
 
 
Faksimile
så længe Du selv vil; der udfordres kun at Du skal have taget den engang forinden Du melder Dig til embedsexamen. De fra departementet modtagne dokumenter sender jeg Dig i et brev, som er adresseret til boghandler Lund, hvor Du vil erholde det når Du kommer til Kristiania, hvorefter Du da kan sætte Dig nøjere ind i sagen og fatte din beslutning. Om at tage nogen ny artium er der naturligvis ikke tale.
Jeg håber at Du nu har modtaget mit brev af 18. dennes, som var adresseret til Viktoria hotel. Din mammas brev er kommet mig i hænde. Jeg synes sletikke om at eders kufferter er sat ind i Anna Daas hospital; de børn, hun plejer hører jo netop til de folkeklasser, blandt hvilke koppeepidemien må forudsættes at grassere. Ved tilbagekomsten må I derfor nøje forhøre jer om noget koppetilfælde er indtruffet i nogen af de betræffende familjer, og i så fald må der
 
 
Faksimile
forespørges hos Bidenkap, hvad der er at iagttage forinden sagerne tages i brug. At I efter tilbagekomsten ikke bør færdes i nævnte hospital er naturligvis en selvfølge.
Det glæder mig at I har det godt, og jeg ønsker at I fremdeles må have det så. Fra Paris har jeg gennem Mr: Emmanuel Gonzalés, président honoraire, modtaget meddelelse om at jeg er udnævnt til udenlandsk medlem af «Société des Gens de letteres de France», hvilket jo er en stor ære.
Siden jeg sidst skrev har vejret her for det meste været udmærket godt; men aftenerne er jo lange og kedelige. Jeg spiser middag i Gasthaus zur Post, hvor man har det meget godt og forøvrigt befinder jeg mig vel. Hils din mamma og skriv snart igen til
Din hengivne pappa
<Henrik Ibsen.>

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her