Du er her:
Mottaker: BENDIX EDVARD BENDIXEN
Datering:11. juli 1880
Sted: MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære herr Bendixen!
Tillad mig herved at frembære vore bedste lykønskninger i anledning af Deres forlovelse, hvorhos vi anmoder Dem om at bringe Deres forlovede vor forbindtligste hilsen. –
Jeg formoder at De nu befinder Dem på sommerudflugt og at dette brev ikke vil træffe Dem i Bergen. Denne formodning støtter jeg derpå at jeg endnu ikke har fra Deres theater modtaget den pengeremisse, som allerede skulde været mig tilstillet ved sæsonens slutning. I mit forrige brev bad jeg Dem om at sende pengene så betimeligt til boghandler Lund i Kristiania at han ved halvårets slutning kunde sende beløbet hid samtidigt med hvad han forøvrigt havde
 
 
Faksimile
at aflægge regnskab for. Herr Lund har imidlertid intet modtaget fra Bergen og jeg formoder derfor at man deroppe har benyttet sig af Deres fraværelse til at få gøre sig skyldig i den forsømmelighed og uefterrettelighed, som synes at være et fremtrædende karakterdrag hos ialfald en enkelt af theatrets foresatte. Jeg troede dog at jeg på flere måder havde gjort mig fortjent til en sømmeligere og mere hensynsfuld behandling. Jeg har overladt theatret mine nye stykker på samme billige vilkår som de gamle og dog holder man sig ikke fra theatrets side kontrakten efterrettelig uden at bryde sig om at man derved forspilder sin ret til fremtidig opførelse af de stykker, for hvilke betalingen ikke i rette tid er bleven erlagt. Jeg tror dog ikke at Deres theater er tjent med at jeg gør brug af de mig i kontrakten hjemlede rettigheder og jeg henstiller derfor til Dem uopholdelig at råde bod på den stedfindende
 
 
Faksimile
uorden og sørge for at remisse straks bliver mig direkte tilstillet. Tillige må jeg udbede mig Deres egenhændige attest for rigtigheden af den eventuelle opgave over antallet af de gange, mine stykker har været spillet på Deres theater i den forløbne sæson og hvorfor jeg har at fordre honorar.
I håb om ikke oftere at blive udsat for den fornærmelige hensynsløshed, som enkelte herrer ved det bergenske theater gentagende gange har troet at kunne tillade sig imod mig, tegner jeg mig
Deres venskabeligst forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her