Du er her:
Mottaker: FREDERIK HEGEL
Datering:31. mai 1880
Sted: MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære herr justitsråd Hegel!
Tillad mig herved gennem disse par linjer at bede Dem vise mig den tjeneste at sende mig 1000 kroner i tyske sedler på sædvanlig måde.
Jeg går i denne tid med planer til noget nyt, som jeg gerne vil høre Deres ganske uforbeholdne mening om, og som jeg derfor i al korthed skal antyde for Dem.
Jeg tror ikke jeg tager fejl, når jeg synes at have bemærket at fortalen til den nye udgave af «Catilina» er bleven læst med adskillig interesse. Hvad om jeg nu skrev en hel liden bog på 10–12 ark indeholdende lignende meddelelser om de ydre og indre forholde, hvorunder hvert enkelt af samtlige mine literære arbejder er blevet til? Under «Fru Inger» og «Hærmændene» vilde jeg således komme til at behandle mit ophold i Bergen; ved «Kongsemnerne»
 
 
Faksimile
og «Kærlighedens komedie» vilde jeg skildre den derpå følgende periode i Kristiania; derefter skulde mit Romer-liv komme med «Brand» og «Peer Gynt», o. s. v. o. s. v. – På nogen fortolkning af mine bøger vilde jeg naturligvis sletikke indlade mig; det er bedst at publikum og kritikere får lov til at tumle sig efter behag på det feldt – ialfald indtil videre. Men jeg vilde fortælle jævnt om de omstændigheder og vilkår, hvorunder jeg har digtet, – alt naturligvis med den yderste diskretion, og ladende åbent et vidt område for alskens gætninger.
Tilråder De mig eller fraråder De mig iværksættelsen af denne plan? Anser De den hensigtsmæssig, og tror De at tidspunktet er passende valgt, eller er det kanske bedre at vente dermed? Giv mig ved lejlighed Deres erfarne råd i så henseende! Men jeg beder Dem under alle omstændigheder at lade denne sag blive ganske imellem os indtil videre. I ethvert fald agter jeg at anvende denne sommer til at gøre manuskriptet færdigt; thi jeg agter alligevel ikke iår at skrive noget nyt skuespil og har forøvrigt ikke noget andet at benytte tiden til.
 
 
Faksimile
Min hustru og Sigurd rejser nemlig senerehen til Norge; men jeg blir hernede.
Med de bedste hilsener til Deres kære familje tegner jeg mig
Deres hjertelig hengivne og forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her