Du er her:
Mottaker: JOHAN BOKLUND
Datering:23. april 1880
Sted: MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Herr direktør professor Boklund. Stockholm.
I det håb at jeg fra et tidligere ophold i Stockholm har beholdt en plads i herr direktørens venlige erindring tillader jeg mig ærbødigst at henvende mig til Dem med disse linjer.
Det vil forhåbentlig være herr direktøren bekendt at det af herr Julius Kronberg malede og i sommeren 1877 i Stockholm udstillede store portræt er min ejendom. Når jeg indtil nu ikke har udbedt mig billedet tilbagesendt, så er grunden den at jeg siden da har tilbragt tiden på rejser i Italien og ikke hersteds havde nogen bolig, hvori jeg kunde anbringe en så stor tavle. Efter min tilbagekomst har jeg imidlertid indrettet mig således at der nu ikke længere er nogen hindring for
 
 
Faksimile
modtagelsen og anbringelsen af billedet. Jeg vover derfor ærbødigst at anmode herr direktøren om at dette må blive mig tilsendt, forsvarligt indpakket af kyndige folk, og helst i den samme kasse, hvori det herfra afsendtes til Stockholm. De med forsendelsen forbundne omkostninger skal blive erlagt enten hersteds ved modtagelsen af billedet, eller også, hvis sådant ønskes, ved forskudsvis indbetaling til vedkommende i Stockholm, så fremt beløbets størrelse på forhånd kan opgives.
Jeg ved jo rigtignok ikke med bestemthed om herr direktøren er den, til hvem jeg egentlig skulde henvende mig i dette anliggende, eller om sagen måske henhører under andre autoriteter og funktionærer. For dette tilfælde vover jeg at anholde om at denne skrivelse må blive oversendt til rette vedkommende for at billedet kan blive mig tilsendt, da det skulde være mig meget kært at komme i
 
 
Faksimile
besiddelse deraf så snart som muligt.
Under alle omstændigheder beder jeg herr direktøren godhedsfuldt tilgive mig det besvær jeg forvolder ved min henvendelse, og tegner mig
med udmærket højagtelse
herr direktørens ærbødigst forbundne
Dr: Henrik Ibsen.
P. s. Min adresse er: München. Amalienstrasse 50a. II Etage.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her