Du er her:
Mottaker: WILHELM LANGE
Datering:17. april 1880
Sted: MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Herr Wilhelm Lange. Hamburg.
Det gjorde mig oprigtigt ondt af Deres venlige brev fra slutningen af Februar at erfare at sygdom og anden modgang var tilstødt Dem. Jeg håber imidlertid at De nu igen befinder Dem vel.
Jeg går gerne ind på Deres forslag at foranstalte en ny oversættelse af «De unges forbund». Men forinden De lader denne trykke beder jeg Dem gøre brug af de forkortelser og forandringer, som jeg i forening med den herværende kgl: regissør herr Jenke har foretaget i den Strodtmann’ske oversættelse. Et sådant rettet exemplar findes i det herværende hoftheaters bibliothek; dette skal jeg forsøge at erholde udlånt og straks sende Dem det. Vor nye udgave kan da oversendes trykt til theatrene i den skikkelse, hvori stykket bør
 
 
Faksimile
opføres.
Det var mig meget kært at erfare at fru Niemann allerede i Maj vil kunne begynde at optræde i «Nora», og endu kærere at hun endelig dog har besluttet sig til at spille stykket uforandret. Dette er ubetinget det eneste rigtige. Jeg har erfaringer her fra München at støtte mig til. Det gives neppe noget andet stykke, som hersteds har sat publikum i en så levende bevægelse og fremkaldt en så lidenskabelig diskussion, som netop dette. Og årsagen hertil er væsentlig stykkets slutning.
Indlagt sender jeg Dem beregning over hvad stykket hersteds har indbragt indtil 31. Marts. Det herværende Residenztheater, hvori lystspil og skuespil opføres, er, som De kanske ved, et ganske lidet theater, og indtægterne kan således ikke blive betydelige. Deres andel RmՖ 142.24 sender jeg Dem iaften gennem postanvisning eller rekommanderet brev.
Med højagtelse
Deres særdeles forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her