Du er her:
Mottaker: FREDERIK HEGEL
Datering:2. februar 1880
Sted: MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære herr justitsråd Hegel!
Forbindtligst tak for Deres to seneste venlige breve såvelsom for meddelelsen om indkøbet af obligationerne og ikke mindre for det tilsendte årsregnskab, hvoraf jeg ser at De med så stor liberalitet har beregnet honoraret også for 2. oplag af «Et dukkehjem», skønt dette kun er på 3000 explr:
Hvad salget af tyske oversættelser af mine bøger i de nordiske lande angår, så kan dette ikke rettes på ved nogensomhelst foranstaltning fra min side hernede. Hvilken aftale jeg end måtte træffe med en eller anden tysk oversætter eller boghandler, så vil jeg nemlig ikke kunne forhindre konkurrerende oversættelser fra at udkomme. Derimod mener
 
 
Faksimile
jeg at salget af sådanne oversættelser efter den nu gældende lovgivning må kunne forbydes i vore lande; i al fald føler jeg mig forvisset om at dette må kunne ske i Norge i henhold til vor nye lov om den literære ejendomsret. Det vilde dog være besynderligt om mænd, der f. ex. var bosiddende i København eller Kristiania skulde have ret til at oversætte nye danske eller norske bøger og udgive og sælge disse oversættelser til skade for originaludgaverne i vore lande. Men ligeså urimeligt er det at personer, bosatte i Tyskland, skal have lov til noget sligt. Dette er ikke noget internationalt men et rent indre dansk eller norsk anliggende og der behøves ikke nogen konvention for i fornødent fald at få denne mislighed rettet. Jeg vil ialfal forhøre mig nærmere hos en af mine juridiske venner om sagen.
Det glæder mig meget at høre at trykningen af de nye oplag af «De unges forbund» og «Kejser og Galilæer»
 
 
Faksimile
fremmes med så stor hurtighed. Da sidstnævnte bog første gang udkom, foreslog De mig at trykke eller indbinde den i to dele; den gang havde jeg betænkeligheder herved; men nu har jeg intet derimod at indvende såfremt De endnu fastholder Deres forslag og det ikke nu er for sent. Et ord i dette stykke har givet anledning til misforståelse og bedes derfor rettet. Side 511, 10de linje ovenfra står: røgoffer; dette bedes forandret til: sonoffer.
Efter anmodning fra herr Axel Krook har jeg overladt Göteborgs theater «Et dukkehjem» for 500 kroner, og det betingede honorar er altså betalt. Herr Rasmussen har ligeledes fået stykket for 500 kroner, hvoraf 300 skal indbetales straks og resten ved sæsonens slutning.
Med de bedste hilsener til Dem og Deres kære familje tegner jeg mig
Deres hjertelig hengivne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her