Du er her:
Mottaker: AUGUST RASMUSSEN
Datering:1. desember 1879
Sted: MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Herr direktør Rasmussen!
Som svar på Deres meget ærede skrivelse skal jeg herved meddele, at jeg, i betragtning af de udgifter, herr Cortes’s indgreb i Deres rettigheder har påført Dem, er villig til at fastsætte honoraret for «Et dukkehjem» til 500 kroner på betingelse af at deraf 300 kroner umiddelbart efter første opførelse og de resterende 200 kroner senest ved sæsonens slutning indbetales til den Gyldendalske boghandel.
At historien med herr Cortes skulde gentage sig, kan jeg umuligt tro; thi for det første har vi nu dom for at mine dramatiske arbejder, i deres egenskab af danske forlagsskrifter, er ved
 
 
Faksimile
lovgivningen beskyttede i Danmark, og for det andet må herr Cortes & comp: meget vel vide at man i gentagelsestilfælde altid hjemfalder til en langt større mulkt, end ved første gangs overtrædelse af loven.
Skulde imidlertid, imod al formodning, Deres rettigheder heller ikke denne gang blive respekterede, beder jeg Dem have den godhed at underrette mig om, hvor, når og ved hvem indgrebet har fundet sted. Jeg vil da straks tilskrive min ven højesteretsadvokat Klubien i København og forespørge om, under hvilke former jeg selv, som jo også er skadelidende i sagen, kan påtale denne. Men, som sagt, jeg har det håb at tilfældet ikke vil indtræffe.
Ligeoverfor det kgl: theater, hvor stykket nu er under indstudering, har jeg forpligtet mig til at det ikke må spilles andetsteds i Danmark forinden det har været opført
 
 
Faksimile
på det kgl: theater; men da dette, efter hvad kammerherre Fallesen har meddelt mig, allerede vil ske i midten af denne måned, eller ialfald den 21. December, så antager jeg at denne betingelse ikke har nogen betydning for Dem.
Med forvissning om at mit stykke hos Dem er i gode hænder, og i det håb at De må finde Dem tjent med dets erhvervelse, tegner jeg mig
Med højagtelse
Deres særdeles forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her