Du er her:
Mottaker: FREDERIK HEGEL
Datering:22. november 1879
Sted: MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære herr justitsråd Hegel!
Tillad mig herved at bringe Dem min hjerteligste tak for det offer både af tid og møje, som De i disse for Dem visstnok så travle dage har bragt for mine interessers skyld uden at tage noget hensyn til Deres egne. Jeg havde ikke troet at De, nu da De sidder inde med et så stort og kostbart oplag af min bog, vilde have gjort så store indrømmelser med hensyn til udgivelsestiden, og jeg vil kun oprigtigt ønske at De ikke derved altfor meget må have skadet Dem selv.
Fra kammerherre Fallesen har jeg, som De formodentlig ved, modtaget et telegram og straks besvaret samme skriftligt. Sagen er altså at betragte som afgjort. Jeg kan imidlertid ikke tænke mig
 
 
Faksimile
at det skulde kunne blive muligt for det kgl: theater at bringe stykket til opførelse endnu før jul; men det glæder mig ialfald overmåde meget at man altså straks sætter indstuderingen iværk.
Til Kristiania theater har jeg solgt stykket for en sum af 2500 kroner, for hvilket beløb dette theater erholder ret til at opføre stykket 50 gange; fra 51de forestilling betales mig en liden afgift for hver gang.
Også ved Göteborgs theater er det antaget og herr Gustafsson har at betale straks et honorar af 1000 kroner, som jeg har tilladt mig at begære indsendt til Dem. Så snart dette beløb fra Göteborg er kommet Dem ihænde, vover jeg at anmode Dem om for min regning at ville anvende et beløb af omtrent 4000 kroner til indkøb af gode og fordelagtige statsobligationer eller lignende papirer. Jeg vil håbe det skal kunne blive mig muligt dennegang at anbringe samtlige
 
 
Faksimile
mine theaterhonorarer på sådan måde. Fra Stockholm har jeg endnu intet hørt, og heller ikke fra Bergen; men det kan dog visstnok ansees for en given sag at stykket vil blive antaget begge steder.
Indlagt tager jeg mig den frihed at vedlægge følgebreve til de personer, til hvilke jeg gerne vilde have sendt exemplarer af bogen; det er, som De ser, mest damer, en trofast garde, som jeg har bag mig i vore lande.
Med de bedste hilsener til Dem selv og til Deres kære familje tegner jeg mig
Deres hjertelig hengivne og forbundne
Henrik Ibsen.
P. s. Det er naturligvis en selvfølge at intet af friexemplarerne behøver at være indbundet.
H. I.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her