Du er her:
Mottaker: KONGL. THEATRARNE
Datering:3. oktober 1879
Sted: SORRENTO
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Til direktionen for de kgl: theatre. Stockholm.
Den gennem intendanten herr Oscar Wijkander til mig rettede forespørgsel angående mit nye dramatiske arbejde, hvilken først igår kom mig ihænde, giver jeg mig herved den ære at besvare derhen at et exemplar af stykket vil blive den kgl: direktion tilstillet inden 15. Oktober, altså omtrent en måned før bogen udgives i handelen.
Jeg tillader mig forøvrigt at bringe i erindring, at ifølge den nylig mellem Sverig og Norge afsluttede konvention angående den literære ejendomsret kan nu ikke længer nogen svensk oversættelse af et norsk skuespil offentliggøres og et sådant stykke heller ikke bringes til opførelse på noget svensk theater
 
 
Faksimile
uden vedkommende forfatters samtykke. Herved er situationen blevet en ganske anden, end den hidtil var, og vi har således nu ikke længer nogen konkurrence at befrygte.
Med udmærket højagtelse
ærbødigst
Dr: Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her