Du er her:
Mottaker: MARCUS GRØNVOLD
Datering:27. juni 1879
Sted: ROMA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
 
 
Faksimile
Konvolutt
Herrn Historienmaler M: Grønvold.
Barer-Strasse, 58, Rückgebäude
München.
Germania.
fr:
Kære herr Grønvold!
Tillad mig herved, skønt det sker lovlig sent, at sende Dem min beste tak for det på min fødselsdag modtagne venskabelige telegram. En lignende tak beder jeg Dem på mine vegne frembære for telegrammets medunderskrivere, herr og fru Nielsen, samt for Deres broder og herr Prom, hvilke også samme dag ad telegrafisk vej sendte mig en hilsen. Jeg er selv desværre med hensyn til den slags opmærksomheder i den grad forsømmelig, at jeg ikke har nogensomhelst ret til at vente sådant af andre; dobbelt kært og overraskende er det mig derfor når jeg ser at jeg bliver så venskabelig erindret.
Det er nu temmelig hedt her i Rom, og om en uges tid begiver vi
 
 
Faksimile
os derfor ned til Amalfi, hvor det på grund af havets umiddelbare nærhed er svalere og hvor vi har anledning til at bruge søbade. Det er min agt dernede at fuldføre et nyt dramatisk arbejde, som jeg nu er beskæftiget med.
Som følge af vor afrejse beder jeg Dem fra nu af godhedsfuldt at tilbageholde og opbevare for mig det fra Leipzig regelmæssigt indløbende lille ugeblad. Breve vilde jeg derimod gerne fremdeles have mig tilsendt, og dette stedse under min nuværende adresse; i det herværende danske konsulat vil man nemlig altid være vidende om, hvor jeg opholder mig.
I begyndelsen af Oktober tænker vi at komme tilbage til München. Et år vil Sigurd kunne studere der, men så må han op til Kristiania. Hvorvidt vi følger med ham og tager ophold deroppe under hans studietid, er endnu ikke afgjort, men dog sandsynligt. Længere end nødvendigt vil jeg dog ikke slå mig ned dersteds; jeg føler allerede på forhånd at jeg må ud igen og vælger da visstnok atter
 
 
Faksimile
München, der tilbyder mig så mange fordele, og hvor jeg føler mig som i mit eget åndelige hjem.
Jeg har her købt en hel hob gamle billeder, vel en snes stykker, tildels temmelig store, alle værdifulde og med enkelte udmærkede og sjeldne sager iblandt. Sammen med de billeder jeg har i München vil jeg kunne fylde tre rummelige værelser med den slags prydelser, som jeg af alle sætter mest pris på. Vi tænker stærkt på at møblere selv for at kunne få alt efter vor smag og i en og samme stil; men så kommer hensynet til den muligvis snart forestående Kristianiarejse, så vi endnu ikke har fattet nogen fast beslutning.
Fru Maurer viste mig også på min fødselsdag den store og ufortjente opmærksomhed at skrive mig til. Tør jeg bede Dem bringe hende min foreløbige forbindtligste tak derfor og forøvrigt min bedste hilsen til den hele familje. Ligeså til alle andre gode venner. Vi har det fortræffeligt her; men der gives ofte tider, da jeg ønskede jeg var der oppe for en stund; navnlig i
 
 
Faksimile
denne slappende hede tænker jeg ofte med et suk på al den herlige Bock, som I deroppe svælger i, og som jeg går glip af. Nå, man kan jo ikke have alt på engang, og afveksling er også god. Altså lev vel for dennegang og modtag en gentagen tak og en hilsen fra
Deres hengivne og venskabeligst forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her