Du er her:
Mottaker: FREDERIK HEGEL
Datering:22. mai 1879
Sted: ROMA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære herr Hegel!
Netop som jeg igår stod i begreb med at skrive Dem til, modtog jeg Deres venlige linjer, hvilke jeg herved skal besvare. Jeg finder den af herr Thiele anskaffede nye skrift ret smuk, men altfor liden til at den med behagelighed vil kunne læses af alle og enhver. Derhos forekommer den mig ikke ret at passe til karakteren i mine digte; på den oversendte prøveside forekom versene mig næsten fremmede. Jeg beder derfor at vi må blive stående ved den prægtige store franske skrift, hvormed alle mine bøger i de senere år er bleven trykte; til den har publikum nu vænnet sig, og den er derhos både tydelig og elegant.
Når jeg igår tænkte på at tilskrive Dem, så var det for at meddele
 
 
Faksimile
at mit nye arbejde nu er så langt fremskredet at jeg antager at jeg vil kunne sende Dem den første portion manuskript omkring den 8. Juli og det øvrige med korte mellemrum. Dette nye arbejde er et nutidsskuespil af overvejende alvorlig karakter. Det er i tre lange akter og bogen vil trykt komme til at udgøre omtrent 160 sider, altså 10 ark. På titelen vil jeg endnu betænke mig lidt, og derfor meddeler jeg ikke noget derom idag.
Jeg benytter derhos anledningen til at bede Dem være af den godhed at sende mig de resterende 500 kroner af det af fru Stjernström indbetalte beløb ligesom sidst gennem veksel eller anvisning på huset Schmitt, Nast & comp: hersteds.
J. P. Jakobsen er for nogen tid siden rejst til Capri, hvor han nok agter at tilbringe det meste af sommeren. I den første uge af hans ophold dernede skal hans befindende ikke have været så tilfredsstillende som her; men jeg hører at det nu atter går ham bedre.
Gennem Deres søn har jeg erfaret at De har været i Paris og håber at De har
 
 
Faksimile
tilbragt en behagelig tid dersteds. En stor glæde skulde det have været os om De havde lagt tilbagerejsen over Rom, skønt vi i den senere tid hverken har havt sommertemperatur eller sommervejr at byde på. Nu er det imidlertid strålende smukt og varmt.
Med de bedste hilsener til Dem selv og Deres kære familje tegner jeg mig
Deres hjertelig hengivne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her