Du er her:
Mottaker: BENDIX EDVARD BENDIXEN
Datering:13. april 1879
Sted: ROMA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære herr Bendixen!
I Deres venskabelige skrivelse af 20. Februar retter De en forespørgsel til mig om under hvilken adresse og på hvilken måde jeg ønskede mig forfatterhonoraret for første gangs opførelse af «Kongs-emnerne» tilsendt. Denne forespørgsel besvarede jeg under 11. Marts derhen at jeg ønskede honoraret hidsendt og helst gennem anvisning på det herværende firma Schmitt, Nast & comp:, såfremt Bergens kreditbank står i forbindelse med dette hus. Hvis ikke dette skulde være tilfældet, da ønskede jeg en veksel enten på Berlin eller på Paris. Da mine postsager ellers ikke plejer komme bort, synes jeg ikke jeg kan tvivle på at dette mit brev er kommet Dem rigtigt ihænde.
 
 
Faksimile
Ikke desto mindre har jeg, efter mere end en hel måneds forløb, endnu intet hørt fra Theaterforeningens bestyrelse, og dette har sat mig i en ikke ringe forlegenhed. Skulde, imod forhåbning, remissen endnu ikke være undervejs, tillader jeg mig at rette en indtrængende anmodning til Dem om at De godhedsfuldt vil sørge for at sådant sker med omgående post og på den foran angivne måde. Dog må jeg bede om at brevet nu og overhovedet herefter ikke mere adresseres til det svensk-norske konsulat, men til Consolato di Danimarca, da vor egen konsul afrejser om nogle dage og jeg ikke ved når og med hvem hans plads engang bliver besat. Jeg benytter derhos anledningen til at anholde om at det yderligere beløb, som ved sæsonens slutning måtte tilkomme mig, må på samme måde og under samme adresse blive mig tilsendt; selv om jeg til den tid skulde have forladt Rom, vil brevet altid gennem det danske konsulat komme mig ihænde. Under en rejse i fremmede lande at vente forgæves på
 
 
Faksimile
penge, som man har gjort sikker regning på at erholde inden en bestemt tid, er en højst pinlig sag; jeg håber derfor De undskylder denne nødtvungne påmindelse og tegner mig
Deres venskabeligst forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her