Du er her:
Mottaker: NILS LUND
Datering:19. mars 1879
Sted: ROMA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Herr boghandler Nils Lund. Kristiania.
Jeg aflægger Dem herved min bedste tak for besørgelsen af alt fornødent vedkommende theaterhonoraret for «Samfundets støtter». Derhos tillader jeg mig at anmode Dem om ved næste kvartals begyndelse, med fradrag af hvad De har udlagt for mig, at ville sende mig såvel min gage som forrige års udbytte af mine aktier i Bergens kreditbank. For tiden står kursen på RmՖ hersteds forholdsvis højere end på francs, og jeg vilde derfor gerne denne gang forsøgsvis bede om en veksel på Berlin, såfremt ikke kursforholdet i Kristiania skulde gøre det utilrådeligt, jeg mener, om jeg ved at købe RmՖ istedetfor francs skulde
 
 
Faksimile
tabe mere, end jeg her vilde vinde.
Af avisernes beretninger at dømme synes «Samfundets støtter» at have fået en ret tilfredsstillende udførelse ved Kristiania theater. Dette har været mig kært at erfare; thi jeg har været noget urolig ved tanken om den mangel på artistisk ledelse, som jo nu unægtelig finder sted deroppe, og som vel heller ikke har udsigt til så snart at blive afhjulpen.
Vi lever nu i en højst behagelig årstid hernede, og vi synes knapt vi kan forestille os at man hjemme vandrer mellem is og sne, mens vi her allerede længe har havt fuld sommer. Ellers er alt her hos os ved det gamle, og intet nyt af interesse at meddele.
Med forbindtligst hilsen tegner jeg mig
Deres venskabeligst forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her