Du er her:
Mottaker: BENDIX EDVARD BENDIXEN
Datering:11. mars 1879
Sted: ROMA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære herr Bendixen!
Tillad mig at aflægge Dem min forbindtligste tak for Deres venskabelige brev. At «Kongsemnerne» var bleven givet i Bergen var mig af korte avisnotitser bekendt, men noget nærmere derom havde jeg ikke erfaret; det var mig derfor særdeles kært at modtage Deres beretning, hvoraf jeg tør slutte at theatret har indlagt sig ære ved opførelsen af dette i så mange henseender vanskelige stykke; det kræver jo både et talrigt personale og for mange rollers vedkommende talentfulde og intelligente skuespillere og skuespillerinder. Derhos er arrangementet og den hele iscenesætning i dette skuespil en såre indviklet opgave, og det glæder mig meget, både på theatrets og egne vegne, at herr Wichstrøm på en så tilfredsstillende måde har skilt sig fra alt dette. Ikke mindre behageligt har det været mig at høre, at
 
 
Faksimile
flere af Deres unge skuespillere giver så gode løfter for fremtiden. Gid nu blot disse unge mennesker vil forstå deres eget bedste og forblive i Bergen, hvor der jo nu bydes dem opgaver til øvelse og udvikling, som de ikke andetsteds vilde finde. Et held for disse unge folk er det, at de kristianiensiske theaterforholde ikke for tiden har noget fristende ved sig. –
Hvad forfatterhonoraret for «Kongsemnerne» angår, da ønskede jeg helst, hvis Bergens kreditbank har forretningsforbindelse med det herværende bankfirma Schmitt & Nast, at erholde en anvisning på dette hus; hvis ikke, da beder jeg om en veksel enten på Paris eller på Berlin; thi med nogen anden af de romerske bankierer vil jeg ikke gerne have noget at skaffe. Brevet håber jeg De vil have den godhed at lade rekommandere og adressere samme til det svensk-norske konsulat ligesom det forrige.
Vi har nu det herligste vårvejr hernede; mandeltræerne har allerede afblomstret; kirsebærtræerne står i fuld blomstring og hele Campagnaen er frisk grøn. Oppe på Appenninerne og de højere Sabinertoppe ligger der dog endnu sne; men den vil ikke længe holde sig ved den temperatur, vi nu har. Her i Rom bliver vi til
 
 
Faksimile
slutningen af Juni, eller til universitetsferiernes begyndelse; min søn studerer nemlig ved det herværende universitet. Hvor vi kommer til at tilbringe resten af sommeren er endnu uvisst, men i begyndelsen af Oktober skal vi igen være tilbage i München.
Med de bedste ønsker for Deres theater og med hilsen til Dem selv og til alle andre gode venner og bekendte i Bergen tegner jeg mig
Deres venskabeligst forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her