Du er her:
Mottaker: FREDERIK HEGEL
Datering:10. mars 1879
Sted: ROMA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære herr Hegel!
Med forbindtligst tak erkender jeg herved modtagelsen af den tilsendte anvisning på 500 kroner. Ligeså har jeg havt den fornøjelse at modtage et exemplar af digtenes 2. udgave; dette skal i betimelig tid blive Dem tilbagesendt i rettet stand.
Antageligvis vil der i disse dage fra min kommissionær i Kristiania, boghandler Lund, for min regning blive Dem oversendt 2000 eller måske 2500 kroner. Tør jeg i den anledning rette en venskabelig anmodning til Dem om at der for det oversendte beløb må blive indkøbt statspapirer af samme slags som tidligere, eller også andre lignende, når de blot er utvivlsomt sikre. Jeg antager at tidspunktet for sådant køb må være gunstigt nu, da vel adskillige nødes til at afhænde sine papirer på grund af de trykkende forholde hjemme og navnlig i Sverig.
Fra herr Jakobsen kan jeg hilse;
 
 
Faksimile
han ser godt ud og lader til at befinde sig meget vel. Fru Colban har været upasselig i nogen tid, men er nu i bedring. Gennem et telegram er jeg bleven underrettet om at «Samfundets støtter» i Fredags opførtes første gang i Kristiania; forhåbentlig indløber nærmere meddelelse en af de første dage.
Med de bedste hilsener til Dem og Deres kære tegner jeg mig
Deres hjertelig hengivne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her