Du er her:
Mottaker: FREDERIK HEGEL
Datering:18. februar 1879
Sted: ROMA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære herr Hegel!
Tilgiv mig min store uefterrettelighed ved indtil nu hverken at have besvaret Deres venlige nytårshilsen eller Deres to breve af 12. December f. å. og 16. Januar sidstleden; stedse er der kommet noget ivejen, og så har jeg udskudt besvarelsen til næste dag.
Jeg tillader mig da nu at erkende modtagelsen af den i førstnævnte brev indesluttede veksel på 868 fr: 97 c. – Ligeså takker jeg forbindtligst for de forskellige tilsendte bøger, som jeg har læst med megen interesse, navnlig G. Brandes’s bog om Disraeli, der er et fuldkomment mesterværk; når De engang skriver ham til, beder jeg
 
 
Faksimile
Dem bringe ham min bedste hilsen og udtrykket af min beundring for dette hans seneste arbejde.
Fru Colban har jeg overbragt Deres hilsen, hvorover hun meget glædede sig; hun arbejder nu på en stor ny fortælling, som hun påstår vil blive hendes hovedværk. J. P. Jakobsen befinder sig meget vel, navnlig er der ingen sammenligning mellem hans tilstand og udseende nu og den ynkelige forfatning, hvori han kom hertil. Forøvrigt ser jeg ham ikke så ret ofte da han er meget beskæftiget med at fuldføre en ny fortælling, hvorom han sandsynligvis har tilskrevet Dem.
Det var en særdeles behagelig efterretning, jeg i begyndelsen af det nye år modtog fra Dem, idet De meddelte mig at der tiltrænges nye oplag såvel af «Kongsemnerne» som af Digtene. I førstnævnte bog er intet at forandre; i digtenes andet oplag forekom adskillige trykfejl, hvorom det foresvæver mig at jeg i sin tid tilskrev herr bogholder Larsen; desværre har jeg ikke her noget exemplar af bogen ved
 
 
Faksimile
hånden; men ved korrekturen vil vel de omskrevne småfejl nok blive opdagede og rettede.
Til den af Chr: Richardt påtænkte samling fortællinger og digte drister jeg mig ikke til at give noget bindende løfte om bidrag, da mit nye dramatiske arbejde optager alle mine tanker og hele min interesse. Jeg håber imidlertid at det påtænkte foretagende ikke derfor vil gå istå.
Hvorvidt «Samfundets støtter» nu har oplevet den 26. forestilling på det kgl: theater ved jeg ikke med vished, altså heller ikke hvorvidt det fastsatte slutningshonorar 500 kroner er forfaldet til udbetaling; men selv om sådant ikke skulde være tilfældet, beder jeg Dem vise mig den tjeneste at sende mig en veksel på det nævnte beløb. Hvis Deres bankier skulde have forbindelser med huset Schmitt & Nast hersteds, så tager jeg helst en anvisning på dette, hvis ikke, beder jeg om en veksel på Paris ligesom sidst.
Vi er nu midt i karnevalet med al dets larm og lystighed. Vejret er nu
 
 
Faksimile
fuldkommen vårligt og mandeltræerne står i fuld blomstring. – Bring Deres kære familje vore bedste hilsener og vær selv på det venskabeligste hilset fra
Deres hjertelig hengivne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her