Du er her:
Mottaker: DEN SKANDINAVISKE FORENING I ROMA
Datering:8. februar 1879
Sted: ROMA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
 
 
Faksimile
Til bestyrelsen for den skandinaviske forening i Rom!
Herved tillader jeg mig at fremsætte følgende forslag til forandringer i foreningens love.
a.) I afsnittet om bibliothekaren foreslåes efterstående tillæg optaget: «Ved besættelsen af bibliothekarposten bør dertil skikkede damer fortrinsvis komme i betragtning, såfremt sådanne måtte melde sig.»
b.) Lovens § VII bør lyde: «Stemmeberettiget i foreningens anliggender er ethvert medlem, der har erlagt den for en enlig person fastsatte kontingent. – Af en og samme husstand er i almindelighed kun den person stemmeberettiget, der repræsenterer husstanden. Ønsker nogen anden person af samme husstand at erhverve stemmeret i foreningens anliggender, kan sådant ske ved at erlægge den
 
 
Faksimile
for enlig person fastsatte kontingent. – Generalforsamlingen, der består af alle de i Rom tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer af foreningen, sammenkaldes – – –» o. s. v.
Den nuværende lovs § XI udgår.
Ærbødigst
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her