Du er her:
Mottaker: NILS LUND
Datering:30. desember 1878
Sted: ROMA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Herr boghandler Nils Lund. Kristiania.
Jeg erindrer ikke om jeg, da jeg forrige gang tilskrev Dem, udtalte at jeg havde fundet mig meget vel tjent med den modtagne veksel på Paris. Jeg vil derfor idag bemærke at så var tilfældet, og jeg beder Dem derfor, når De efter nytår sender mig penge, da at ville lade det ske på samme måde, som sidst.
Tør jeg derhos anmode Dem om, som svar på en forespørgsel fra advokat Stang, at meddele ham at direktør Key ikke af mig har erholdt nogen tilladelse til at lade oversætte på svensk «Samfundets støtter», ligeså lidt som jeg har givet nogensomhelst anden en sådan tilladelse. Fra hvem herr Key har erholdt sin oversættelse er mig ganske ubekendt. De ved det kgl: theater i Stokholm og ved Götheborgs theater
 
 
Faksimile
foranstaltede oversættelser af stykket tør kun benyttes ved disse to theatre og ikke afhændes eller overlades til nogen anden.
Dette i al hast for idag. Med tak for det forløbne år og med de bedste ønsker om et glædeligt nytår tegner jeg mig
Deres venskabeligst forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her