Du er her:
Mottaker: MARCUS GRØNVOLD
Datering:30. desember 1878
Sted: ROMA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
 
 
Faksimile
Konvolutt
Herrn Historienmaler M: Grønvold.
Barer-Strasse 58. Rückgebäude.
München.
Germania.
fr:
Kære herr Grønvold!
Tak for Deres venskabelige brev af 14. November og undskyld at jeg så ganske imod min vilje har sat Dem i urolighed. De omskrevne 177 RmՖ befinder sig i god behold i Leipzig og vil over nytår sammen med et andet beløb atter blive Dem tilstillet. Tør jeg derhos anmode Dem om gennem Dr: Grandaur at udvirke at kassereren ved Münchens hoftheater sender Dem og ikke mig den sædvanlige beregning over tantiémerne for det forløbne halvår, og vilde De derefter være af den godhed på mine vegne at hæve beløbet og kvittere for samme? Af de således indkomne penge beder jeg Dem tage Dem betalt for de hafte udlæg til
 
 
Faksimile
porto o. s. v. samt at afholde et beløb svarende til min årskontingent i Münchens kunstforening for at denne i sin tid kan blive betalt. For det tiloversblevne beder jeg Dem være af den godhed i Vereinsbank at købe og sende mig en veksel lydende enten på Paris eller på Berlin for det tilfælde at banken ikke har sådanne forbindelser hersteds at den kan udstede en direkte anvisning på det herværende bankhus Schmidt & Nast; thi med de øvrige romerske bankierer vil jeg ikke gerne have noget at gøre.
Til alle disse kommissioner vover jeg endnu i tillid til Deres prøvede velvilje at anmode Dem om i Th: Ackermanns boghandel at bede mig tilsendt to exemplarer af Alfred von Wolzogens oversættelse af «Brand», hvilke bøger det vilde være mig af stor vigtighed at erholde snarest muligt.
Efter en temmelig lang regntid har vi nu her igen et mildt og sommerligt solskinsvejr. En mængde skandinaver er ankommet hertil,
 
 
Faksimile
men det er kun med de færreste af disse at vi har sluttet noget nærmere bekendtskab; derimod har jeg gjort adskillige bekendtskaber blandt tyske og italienske videnskabsmænd, kunstnere og literater, med hvilke jeg ofte kommer sammen. Sigurd hører forelæsninger ved det herværende universitet og har allerede så temmelig opfrisket sin gamle glemte italiensk; forelæsningerne forstår han fuldstændigt og uden vanskelighed. Her i Rom bliver vi til universitetsferiernes begyndelse i Juni eller Juli; videre planer har vi ikke lagt men i hvert fald er det vor agt at komme tilbage til München i begyndelsen af Oktober.
Vor bedste hilsen til Deres broder og alle andre venner, og derhos et ønske om et godt og glædeligt nytår samt en tak for alt udvist venskab i det forløbne!
Deres hengivne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her