Du er her:
Mottaker: NILS LUND
Datering:5. november 1878
Sted: ROMA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Herr boghandler Nils Lund. Kristiania.
I mit sidste brev, som jeg sendte Dem just som jeg stod i begreb med at forlade Tyrol, tror jeg at jeg fortalte Dem, at det var min agt foreløbig at tilbringe nogen tid i Florents. Dette forsæt opgav vi imidlertid og begav os direkte hid til Rom, hvor vi ankom i slutningen af September. Vi har her indrettet os så husligt som muligt i en smuk bolig og har lige indtil de sidste dage havt det herligste sommervejr; nu begynder det imidlertid at blive noget køligt.
 
 
Faksimile
Her er det vor hensigt at blive vinteren over, derefter at tilbringe sommeren i Tyrol og først til høsten at vende tilbage til München.
Jeg begynder nu at tiltrænge pengeremisse og beder Dem derfor have den godhed i Kreditkassen for min gage for 3die kvartal at købe mig en veksel eller anvisning og at tilsende mig samme rekommandert. Jeg beder Dem derhos ved købet af vekselen at gøre opmærksom på, at jeg ikke ønsker at have noget at skaffe med de herværende bankierer Spada & Flamini, ej heller med mr: Plowden & comp:, med hvilke Kreditkassen måske står i forbindelse, men hvis adfærd imod udlændinger ikke er langt fra at kunne betegnes som optrækkeri. Derimod tager jeg gerne en anvisning enten på Schmidt & Nast, (Karl Kolbs efterfølgere) eller på Emil Bosshardt, såfremt Kreditkassen har forretninger med nogen af disse herrer. Skulde dette ikke være tilfældet vilde det måske være
 
 
Faksimile
fordelagtigst at erholde en veksel på Berlin, da Reichsmark fortiden står højt her, eller også på Paris; hvilket af begge jeg vilde være bedst tjent med, derom turde man måske i Kreditkassen kunne give et råd. Min adresse er: Consolato di Danimarca. Roma. Vort nye svensk-norske konsulat er nemlig endnu ikke kommet i orden.
Her er for tiden allerede en hel del Skandinaver i Rom, og endnu flere ventes i den nærmeste fremtid. Blandt de tilstedeværende er ikke mange Norske, og om flere sådanne kan ventes, ved jeg ikke. Jeg beskæftiger mig nu med forarbejderne til et nyt skuespil og håber at få ro til at fuldføre det i vinterens løb.
I håb om at dette brev finder Dem rask og vel og at jeg snart får høre fra Dem, tegner jeg mig
Deres venskabeligst forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her