Du er her:
Mottaker: FREDERIK HEGEL
Datering:3. juni 1878
Sted: MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære herr Hegel!
Det var mig en overmåde velkommen og behagelig efterretning, at der tiltrænges et nyt oplag af «Hærmændene». Forandringer ønsker jeg ikke at foretage, men må bede Dem undskylde at jeg ikke straks besvarede Deres forespørgsel i så henseende. Jeg håber imidlertid at denne forsømmelse fra min side ikke har medført nogen forsinkelse i arbejdet, men at De har opfattet min taushed, som om bogen kunde trykkes uforandret.
Jeg takker Dem forbindtligst for de tilsendte love; den norske kendte
 
 
Faksimile
jeg allerede før. Fra 1. Januar dette år gælder disse love gensidigt, således at de svenske bestemmelser i Sverig nu kommer til anvendelse også på norske forfattere og omvendt. En sådan gensidighed skulde også Danmark tiltræde. Navnlig vil jeg gøre Dem opmærksom på §45 i den norske lov, til hvilken § der, imod hvad jeg hidtil har troet, nok ikke i Danmark findes noget tilsvarende. Under den nuværende tilstand vil altså danske dramatiske forfattere få sine arbejder beskyttede ligeoverfor theatrene også i Norge , hvis de udgiver stykkerne på norsk forlag, medens en lignende ret ikke indrømmes de norske forfattere i Danmark, der har dansk forlægger. Dette er ubilligt og bør visselig rettes på. –
Atter igen nødes jeg til at bede Dem vise mig den store tjeneste at sende mig 450 RmՖ. For det lignende beløb, jeg modtog i Deres venlige brev af 7de dennes, bringer jeg Dem min bedste tak. – Det var mig særdeles kært at «Samfundets støtter» oplevede ialfald
 
 
Faksimile
den 21. forestilling på det kgl: theater i denne sæson. At det skulde kunne opleve også den 26. er vel ikke at vente; men forhåbentlig optages det vel igen i den næste vinter.
Med de venligste hilsener til Dem og Deres børn tegner jeg mig
Deres hjertelig hengivne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her