Du er her:
Mottaker: ERIK AF EDHOLM
Datering:23. mai 1878
Sted: MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
 
 
Faksimile
Konvolutt
Til
hs: højvelbårenhed
Hofmarskalken herr Erik af Edholm.
Stockholm.
fr:
Højvelbårne herr hofmarskalk!
Ifølge opdrag fra herværende kgl: overregissør hofskuespiller Ernst Possart tager jeg mig den frihed at rette en ærbødigst forespørgsel til herr hofmarskalken om hvorvidt det kunde tillades ham at optræde som gæst i nogle roller i det kgl: theater i Stockholm. Herr Possart er, ved siden af Lewinsky i Wien, utvivlsomt Tysklands første nulevende karakterskuespiller. Der er mig bekendt at udenlandske skuespillere tidligere har havt adgang til at optræde på det kgl: svenske theater, ligesom også herr Possart har spillet på tysk både i Frankrig og nu senest i Moskau. Skulde man være villig til at modtage ham, så har han exempelvis opgivet nogle roller, som han vilde kunne udføre, nemlig:
 
 
Faksimile
Richard III, Shylock, Narciss (af Brachvogel), Nathan (Lessing), Hamlet, Antonio i Goethes Tasso, Konsul Bernick og muligens Nils Lykke i Fru Inger til Østråt. For øvrigt har han et meget stort repertoire, hvoraf der kunde vælges. De tider, da han kontraktsmæssig har tjenesteledighed her, er fra 1ste Juli – 1. August 78, fra 15. November – 11. December 78, samt fra 15. April – 15. Maj 79. – Herr Possart er en formuende Mand, og har udtrykkelig bedt mig gøre opmærksom på, at spørgsmål om honorar er ham en ganske ligegyldig sag. Jeg er overbevist om at han vilde vinde bifald i Stockholm, på samme tid som han ingenlunde vilde stille de udmærkede svenske artister i skyggen, da den tyske spillemåde jo er så ganske forskellig fra den svenske.
Samtidig med dette brev fremsender jeg et nummer af «Ueber Land und Meer», hvori findes et billede af Possart med en kort biografi, og tegner mig
med udmærket højagtelse
herr hofmarskalkens
ærbødigst forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her