Du er her:
Mottaker: KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET
Datering:19. april 1878
Sted: MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Til den kgl: norske regerings departement for kirke- og undervisnings-væsenet.
Undertegnede Henrik Ibsen ansøger ifølge bemyndigelse om at der af de til videnskabsmænds og kunstneres rejser i udlandet bevilgede midler må blive tilstået digteren John Paulsen et stipendium stort 1600 kroner for under et års forlænget ophold i udlandet at fortsætte sin uddannelse.
Idet jeg i et og alt henholder mig til det af mig i forrige år i samme øjemed indgivne andragende, hvilket dengang blev tiltrådt af det filosofiske fakultet og hvis udtalelser jeg fremdeles på ethvert punkt fastholder, skal jeg kun tillade mig at oplyse at herr John Paulsen i mellemtiden på egen bekostning har opholdt sig i Italien og i denne tid afgivet fornyede literære vidnesbyrd om sin begavelse og formentlig også om sin adkomst til ved denne lejlighed at komme fortrinsvis i betragtning.
Ærbødigst
Dr: Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her