Du er her:
Mottaker: ERIK AF EDHOLM
Datering:24. mars 1878
Sted: MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
 
 
Faksimile
Konvolutt
Hs: højvelbårenhed
Hofmarskalken
Herr Erik af Edholm.
Stockholm.
(Schweden.)
fr:
Højvelbårne herr hofmarskalk!
Idet jeg aflægger min forbindtligste tak for herr hofmarskalkens meget ærede skrivelse af 11te dennes samt for den deri vedlagte veksel, giver jeg mig den ære at fremsende kvittering for beløbet.
Det er med levende glæde at jeg har erfaret den over al forventning store fremgang, som mit seneste skuespil har havt i Stockholm. Et sådant resultat kan ikke opnåes uden en ualmindelig dygtig, velvillig og indsigtsfuld bistand såvel fra theatrets embedsmænds som fra dets artisters side, og jeg beder herr hofmarskalken være forvisset om at jeg aldrig skal glemme dette. Det særdeles rigelige
 
 
Faksimile
honorar, der er tilfaldet mig, var det mig dobbelt kært at modtage fordi jeg deri så et vidnesbyrd om den livlige deltagelse, hvormed Stockholms almenhed også dennegang er kommen mig imøde.
Jeg er allerede begyndt at beskæftige mig med planen til et nyt skuespil af nutidslivet. Hvad tid dette kan blive færdigt er det mig endnu umuligt at beregne, men så snart det sker skal jeg visst ikke forsømme først og fremst at indsende det til det kgl: theater.
Af tyske theaternyheder gives der ivinter ikke mange, og af disse sågodtsom ingen, der hæver sig over det middelmådige. Paul Lindaus 4 akters lystspil «Johannistrieb» har været modtaget med adskilligt bifald; men jeg betvivler at det passer hos os. Rudolf Gottschall har skrevet et lystspil i 3 akter «Der Vermittler», som skal
 
 
Faksimile
have gjort lykke i Leipzig; men dette stykke kender jeg endnu ikke.
Med gentagen forsikring om min hjerteligste taknemmelighed mod alle theatrets vedkommende tegner jeg mig
med udmærket højagtelse
herr hofmarskalkens
stedse ærbødige og forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her