Du er her:
Mottaker: FREDERIK HEGEL
Datering:28. januar 1878
Sted: MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære herr Hegel!
Det er rigtignok nu temmelig sent at ønske Dem et glædeligt nytår, men tillad alligevel at dette herved sker, og modtag derhos min bedste tak for det forløbne år, hvilket jo for mig i alle henseender har været særdeles tilfredsstillende.
Ligeledes takker jeg Dem forbindtligst og hjerteligst for den i juleugen modtagne pengeremisse samt for bogpakken, ved hvilken De har beredt os og endnu bereder os megen glæde og nydelse.
Til fru Stjernström telegraferede og skrev jeg straks, så jeg håber den sag er i orden og at stykket snart vil blive givet. Honoraret har jeg bedet hende indbetale til Dem.
Af «Samfundets støtter» existerer der nu tre tyske oversættelser; de to tror jeg jeg før har nævnt for Dem; den tredje
 
 
Faksimile
er af en skrækkelig literær bandit, som heder Emil Jonas og som kalder og underskriver sig «kgl: dansk kammerråd». Hans oversættelse skal nu spilles på Stadttheatret i Berlin, W: LangesBellealliancetheatret og min Nationaltheatret sammesteds. Her i München skal stykket gå den 6. Februar.
Jeg håber at sygdomsforfald ikke lægger altfor mange hindringer ivejen for stykkets fortsatte opførelser i København, så at det allerede i denne sæson kan opleve den 26. forestilling, efter hvilken slutningshonoraret skal udbetales mig. Under alle omstændigheder forventer jeg at kammerherre Fallesen i betragtning af den gode indtægt, mit stykke har bragt theatret, bevilger mig hele honoraret udbetalt ved spilleårets slutning eller før, om end indtræffende omstændigheder skulde forhindre at stykket indtil da oplevede den 26. forestilling.
Jeg har for den herværende hoftheaterintendant omtalt Henrik Hertz’s drama «Ninon» som et stykke, han burde opføre, og han har derfor bedet mig forskaffe ham et exemplar da han så vil lade det
 
 
Faksimile
oversætte. Findes dette stykke i boghandelen separat, nyt eller antikvarisk, vilde jeg være Dem meget forbunden om De for min regning vilde sende mig det.
Ligeledes er jeg så fri at anmode Dem om at måtte erholde tilsendt 900 RmՖ, hvilken sum omtrent modsvarer det beløb jeg ifølge årsregnskabet har indestående hos Dem.
Med fornyet tak for al udvist velvilje og godhed og med de bedste hilsener til Dem selv og til Deres børn tegner jeg mig
Deres hjertelig hengivne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her