Du er her:
Mottaker: CHRISTIANIA THEATER
Datering:24. juni 1877
Sted: MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Til direktionen for Kristiania theater.
Af de norske aviser erfarer jeg at to af theatrets skuespillerinder ved af dem foranstaltede private aftenunderholdninger, hvoraf den ene i theatrets lokale, den anden på Klingenberg, har, blandt andet, opført 4de akt af «Brand».
Det kan formentlig ikke være direktionen ubekendt at theatret ikke har erhvervet opførelsesretten til dette stykke. Ligeledes vil direktionen visstnok vide, at den ifølge «Lov om beskyttelse af den såkaldte skriftejendomsret» af 8. Juni 1876, § 32 er uberettiget til at overdrage opførelsesretten af nogetsomhelst af mine dramatiske arbejder til tredjemand og at,
 
 
Faksimile
som følge heraf, mine stykker ikke må tillades opførte ved skuespillernes beneficer, såfremt ikke mit samtykke forud er indhentet.
Forinden jeg gør ansvar gældende i anledning af det begåede indgreb i min forfatterret, tillader jeg mig imidlertid at bede mig meddelt, hvad direktionen måtte have at oplyse om sagens sammenhæng.
Jeg vil tilføje at det her ikke alene er pengespørgsmålet, som kommer i betragtning. Jeg kender nemlig meget godt til, med hvilken uvorrenhed deslige beneficeforestillinger indstuderes, og af programmet for de to foran omtalte kan man se, hvilken råhed der gør sig gældende ved forestillingernes sammensætning; man har sat 4de akt af «Brand» midt imellem to farcer. Til opførelsen ude på Klingenberg havde jeg under ingen omstændigheder givet mit minde. Det er alt dette, jeg vil have indseende med, og hvorfor jeg advarer mod fremtidige ejendomsindgreb, ligesom jeg vil påtale dem, der allerede har fundet sted.
 
 
Faksimile
I forventning om snarest muligt, og senest inden 14 dage fra idag, at modtage direktionens ærede svar, tegner jeg mig
ærbødigst
Henrik Ibsen.
 
 
Faksimile

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her