Du er her:
Mottaker: EMIL STANG
Datering:26. mars 1877
Sted: MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Herr højesteretsadvokat Stang!
Som svar på Deres meget ærede skrivelse af 21. dennes, hvilken jeg nu netop modtog, skynder jeg mig at meddele at Deres brev af 27. December f: år aldrig er kommen mig ihænde. Noget lignende er ikke forhen hændt mig og jeg kan kun forklare det af den mindre gode orden, som hersker i postvæsenet her ved nytårstider, da korrespondencen er overvættes stor.
Med den mig ved den stedfundne skønsforretning tilkendte skadeserstatning er jeg vel tilfreds; jeg for mit vedkommende ønsker derfor ikke noget overskøn; jeg er ganske enig med Dem i at den afgørende sejr, der er vunden, ikke bør udsættes for at lide noget
 
 
Faksimile
afbræk ved en foranstaltning, hvis resultat jo ikke på forhånd kan beregnes og hvoraf fordelen under alle omstændigheder vistnok kun vilde blive ringe.
Jeg tør derfor nu betragte processen som i et og alt lykkelig afsluttet og håber derfor også at De godhedsfuldt og ret snart sætter mig istand til at bringe vort mellemværende iorden.
Med gentagen foreløbig tak og hjertelig hilsen tegner jeg mig
Deres ærbødigst forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her