Du er her:
Mottaker: NILS LUND
Datering:14. februar 1877
Sted: MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Herr boghandler Nils Lund. Kristiania.
Tillad mig herved at aflægge Dem min forbindtligste tak for det i Deres venlige skrivelse af 18. Januar meddelte regnskabsopgør for forrige år. Dog må jeg derved gøre den bemærkning at det umuligt går an at sætte Deres honorar til blot 25 kroner. Jeg foreslår det dobbelte beløb foruden godtgørelse for udlagt postporto, hvilken sidstnævnte udgifts størrelse De formentlig vil have let for at udregne. Jeg beder Dem indstændigt at indgå herpå og betragter på forhånd denne sag som afgjort.
De fra Kristiania bestilte sager modtog vi først for omtrent en
 
 
Faksimile
uge siden; de havde imidlertid holdt sig godt og befandtes at være af fortrinlig kvalitet. Tør jeg bede Dem ved lejlighed bringe herr Simonsen min bedste hilsen?
Jeg bliver vel nødt til at tage en aktie i det nye theater og anmoder Dem derfor om godhetsfuldt at tegne mig for en sådan såfremt ikke listerne allerede skulde være inddragne og beløbet fuldtegnet, hvilket dog vel neppe er tilfældet.
Forhåbentlig er nu snart årsudbyttet af aktierne i Bergens kreditbank, sporvejselskabet og dampskibet «Dronningen» forfaldet til udbetaling. Når den tid kommer, håber jeg De er så god at lade hæve de mig deraf tilfaldne beløb; om anvendelsen af samme skal jeg tillade mig senere at tilskrive Dem.
Med megen tak for det
 
 
Faksimile
forløbne år og med alle gode ønsker for det nye tegner jeg mig
Deres ærbødigst og venskabeligst forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her