Du er her:
Mottaker: JOHAN HERMAN THORESEN
Datering:3. januar 1877
Sted: MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære svoger!
Megen tak for dit venskabelige brev, hvoraf vi med glæde ser at det står vel til hos eder, skønt jeg jo nok kan mærke at ensomheden nu og da falder Dig noget trykkende, hvilket jo er ganske forklarligt. Men just derfor håber vi at Du ret snart fatter en kraftig beslutning og for en tid river Dig løs og opfrisker Dig ved en tur ud i det store Europa. Hjertelig velkommen hid når dette sker!
Idag har jeg væsentlig at skrive om en sag, som vedkommer Thomas’s literære efterladenskaber. – Som Du
 
 
Faksimile
måske af aviserne har set blev der ihøst i Bergen åbnet et nyt norsk theater under navn af «Theaterforeningen». Blandt andre literære nyheder, som dette theater har bebudet, har også været nævnt «Hos kaptejnen» og «På bygden». Så snart jeg fik kundskab herom, tilskrev jeg din moder og spurgte hende om hun havde givet sin tilladelse til opførelsen af disse stykker samt om hun havde forlangt honorar derfor. Jeg tilføjede at jeg i bekræftende fald anså hendes samtykke for ugyldigt, såsom Thomas’s bo er under skiftebehandling og hans manuskripter må betragtes som aktiva i boet. I sit svar meddeler hun mig at hun på anmodning af «Theaterforeningens» bestyrelse har givet sit samtykke til stykkernes opførelse uden honorar(!!);
 
 
Faksimile
men efter modtagelsen af mit brev har hun imidlertid straks tilbagekaldt tilladelsen som uberettiget fra hendes side. Hun beder mig derhos henvende mig til Dig, som den der har med Thomas’s sager at gøre, og som bedst forstår, hvad der i dette tilfælde er at iagttage. Thomas’s manuskripter har naturligvis en vis pekuniær værdi, og vil ikke skifteretten søge at udvinde denne til fordel for kreditorerne, så bør den komme din moder tilgode. Selv forstår hun desværre ikke at varetage sit tarv; vi får derfor gøre det på hendes vegne. Jeg skulde derfor tro det vilde være det retteste om Du satte Dig i forbindelse med skifteretten og erfarede, hvad den agtede at foretage. Ignorerer den manuskripterne, beder jeg at der må blive mig givet
 
 
Faksimile
fuldmagt til at underhandle med «Theaterforeningen» i Bergen; thi nogen gratisopførelse bør der ikke blive tale om.
Dette er, hvad jeg i al korthed vilde meddele Dig idag. Forøvrigt har jeg intet nyt at melde. Vi har her det dejligste vejr med 12–15 grader varme i skyggen, – naturligvis ingen sne; hjemme hører jeg det skal være anderledes. Falsens adresse kender jeg ikke; men breve til ham kan adresseres til Die schwedisch-norwegische Gesandtschaft in Berlin.
Med de bedste ønsker fra os alle om et godt og glædeligt nytår for Dig og din hustru, samt med mange hilsener, tegner jeg mig
Din altid hengivne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her