Du er her:
Mottaker: JOHAN BØGH
Datering:20. oktober 1876
Sted: MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Herr Johan Bøgh. Bergen.
Efter iforgårs at have modtaget Deres ærede skrivelse af 10de dennes, skynder jeg mig at oversende bestyrelsen indlagte kontrakt, hvoraf den vil erfare de betingelser, på hvilke jeg ser mig istand til at overlade «Theaterforeningen» retten til at opføre mine dramatiske arbejder.
Nogen særlig garanti for kontraktens overholdelse gør jeg ikke fordring på sålænge den nuværende bestyrelse bliver stående.
Derhos skal jeg, betræffende
 
 
Faksimile
punkt 7 i kontrakten, bemærke at såfremt uoverstigelige hindringer, f. ex: personalets fåtallighed o: s: v: måtte stille sig ivejen for opførelsen af flere af mine dramatiske arbejder end «Hærmændene», så skal jeg ikke derfor vise mig uvillig til at overlade bestyrelsen også det nye skuespil, på hvilket jeg for tiden arbejder, uden dertil at knytte andre betingelser, end de i kontrakten opstillede.
Vedtages kontrakten, bedes den for mig bestemte afskrift tilbagesendt i underskreven stand. For dette tilfælde beder jeg mig også honoraret for 1ste gangs opførelse tilsendt i anvisning på «Bayerische Vereinsbank, München». En sådan vil antagelig kunne erholdes i Bergens Kreditbank.
 
 
Faksimile
Idet jeg ønsker «Theaterforeningens» bestyrelse held med det vanskelige foretagende, den har stillet sig i spidsen for, tegner jeg mig
Deres ærbødige
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her