Du er her:
Mottaker: JOHAN HERMAN THORESEN
Datering:21. september 1876
Sted: KALTERN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære svoger!
Under vor omflakken i Tyrol havde jeg iforgårs den glæde hersteds at komme i besiddelse af din sidste venlige skrivelse, der var mig dobbelt kærkommen og uventet, da jeg jo i så lang tid ikke har ladet høre fra mig. Til min undskyldning herfor kan jeg kun anføre at jeg i det sidste halvår har været i høj grad optagen af mine tyske literære anliggender. At jeg i begyndelsen af Juni var i Berlin, ved Du. Dersteds modtog jeg fra hertugen af Meiningen en indbydelse til at besøge ham
 
 
Faksimile
slottet Liebenstein, hvor jeg tilbragte en særdeles behagelig tid og ved min afrejse dekoreredes med den Sachsen-Ernestinske husorden. Til Wien, hvor «Hærmændene» nu skal opføres på Burgtheatret, har jeg ligeledes erholdt officiel indbydelse, og ligeså til Schwerin, hvor «Kongsemnerne» skal spilles. Ved theatrene i Dresden og Leipzig er «Hærmændene» også under indstudering og i München spilles det fremdeles med stort bifald. Ved alle theatre i Tyskland og Østerrig er honoraret 10 % af bruttoindtægten af hver opførelse i forfatterens levetid og det samme til arvingerne i de første 15 år efter hans død. Du ser altså at det lønner sig at skrive for scenen her. Jeg
 
 
Faksimile
har også allerede liggende færdig manuskriptet til en tysk originaludgave af «Fru Inger», der allerede på forhånd er antagen til opførelse i Meiningen og i München, og som skal trykkes i løbet af vinteren. Af alt dette vil Du indse at jeg har fuldt op at gøre, og kan egentlig ikke nyde landopholdet i uforstyrret ro. Susanna og Sigurd derimod morer sig meget godt; for 14 dage siden besteg de fra Gossensass i Eisach-dalen det berømte «Hühnerspiel», en alpetop på henved 9000 fods højde, og igår drog de herfra ud for at bestige Monte Roën, hvorfra jeg håber at de vender i god behold tilbage iaften. –
Din moder er rejst til Zürich med Axel, som skal studere ved det derværende polytechnikum. Ubegribeligt er det at
 
 
Faksimile
hun har valgt et af de dyreste levesteder i Europa, uagtet der gives ligeså gode læreanstalter i det billige Hannover eller i München.
Såre gerne vil jeg bidrage til et mindesmærke på Thomas’s grav. Men en bemærkning af Susanna foranlediger mig til at spørge om din faders grav holdes i sømmelig og god stand. Er dette ikke tilfældet, så synes vi at denne først burde sørges for. Vi har aldrig med visshed kunnet erfare noget herom; hvad vi har hørt, har været modsigende, og måske ved Du heller ikke mere end vi. Lad mig næstegang høre dine tanker herom.
I slutningen af måneden vender vi tilbage til München. Vi håber og glæder os til at få se Dig og din hustru der; foreløbig sender vi eder vore hjerteligste hilsener.
Din altid hengivne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her