Du er her:
Mottaker: CHRISTIAN HOLST
Datering:17. september 1876
Sted: KALTERN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Herr overintendant, kammerherre Holst, Kristiania.
Under en sommerrejse i Tyrol er herr overintendantens meget ærede skrivelse af 19de f: måned nu netop hersteds kommen mig ihænde.
Hvorvidt jeg, hvis denne forsinkelse ikke havde fundet sted, vilde kunne have sendt den ombedte kantate ved jeg ikke, såsom jeg ikke gerne indlader mig på kirkelig digtning. Men under alle
 
 
Faksimile
omstændigheder er det jo selvfølgelig nu for sent at tænke på at skrive noget, hvortil ny musik skal komponeres og indøves. Det vil visst heller ikke falde vanskeligt hjemme at finde en eller anden, der gerne påtager sig den omhandlede opgave.
Idet jeg beklager at jeg ikke dennegang har kunnet være herr overintendanten til tjeneste, benytter jeg anledningen til at frembære min forbindtligste tak for det mig tilsendte værk: Schüblers «Pflanzenwelt Norwegens», og tegner mig
med udmærket højagtelse
Deres ærbødigst forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her