Du er her:
Mottaker: RICHARD KIERULF
Datering:30. juli 1876
Sted: MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Til hs: excellence, herr statsminister Kierulf. Stockholm.
Undertegnede tillader sig herved ærbødigst og pligtskyldigst at erkende modtagelsen af Deres excellences meget ærede skrivelse af 10de dennes såvelsom af det dermed følgende ridderkors af St: Olafs-orden, hvilket er bleven Dr: Grandaur tilstillet, og hvorfor denne, når diplomet er modtaget, vil udbede sig tilladelse til gennem Deres excellence at måtte frembære for hs: Maj: kongen sin underdanigste taksigelse.
Overordentlig kært var det mig at erfare at lignende udmærkelser er blevne baron v: Perfall og hofkapelmester Levi tildel. Forhåbentlig vil disse dekorationer gennem vedkommende svenske autoriteter blive fremsendte allerede i den nærmeste fremtid.
Med udmærket højagtelse tegner jeg mig Deres excellences ærbødige og meget forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her