Du er her:
Mottaker: EDVARD GRIEG
Datering:30. mars 1876
Sted: MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære herr Grieg!
Af Deres venlige brev, som jeg modtog igåraftes ser jeg at der må herske nogen misforståelse på begge sider angående musiken til «Peer Gynt»; men jeg håber at denne sag let kan ordnes til alle vedkommendes tilfredshed.
Som De vil erindre kunde vor aftale om at jeg i eget navn skulde indlevere til theatret både text og musik ikke overholdes, såsom sidstnævnte ikke blev færdig til den forudsatte tid. Jeg indleverede derfor texten alene og har siden den tid stadig forudsat at overenskomsten om betaling for
 
 
Faksimile
musiken måtte blive en privat sag mellem Dem og theaterdirektionen. Dette har også været direktionens mening; thi i de breve jeg vekslede med denne betræffende forfatterhonoraret heder det udtrykkelig at man ikke ser sig istand til at betale mig mere end så og så meget «eftersom jo musiken må betales særskilt». Efter denne udtalelse kunde det ikke falde mig ind andet, end at De samtidigt med partiturens indlevering havde truffet overenskomst om betalingsvilkårene. At dette ikke er sket er jo imidlertid ingen skade; thi jeg kan aldrig betvivle at theatret, ligeoverfor en komponist af Deres betydning, vil vise sig lige så liberal, som tilfældet vilde have været, hvis forhandlingerne var førte gennem mig. Jeg synes derfor at De bør besvare bestyrelsens brev og stille de fordringer, som De anser berettigede. At De ikke sælger musiken overhovedet, men
 
 
Faksimile
kun retten til dens benyttelse på Kristiania theater, forudsætter jeg som en selvfølge; thi efter hvad jeg har bragt i erfaring tænker man på at spille stykket i Stockholm, og for nogle dage siden modtog jeg brev fra en tysk literat, der udbeder sig tilladelse til at oversætte og bearbejde det til brug for de tyske theatre. Det gælder altså hovedsagelig for Dem ikke at fraskrive Dem ejendomsretten. Alle de herhen hørende underhandlinger vil De, der befinder Dem så nær, meget lettere og hurtigere end jeg kunne bringe til et tilfredsstillende resultat, og jeg håber snart at erfare at et sådant er opnået. Tillad mig imidlertid at bringe Dem min hjerteligste og venskabeligste tak for al den andel De har havt i mit stykkes fremgang på scenen hjemme!
Vi har med oprigtig deltagelse
 
 
Faksimile
erfaret de sørgelige dødsfald, der er indtrufne i Deres nærmeste familjekreds i den seneste tid, og jeg formoder det er dertil De sigter i Deres brev. Jeg glæder mig på Deres vegne over at De kommer ud at rejse til sommeren; det vil adsprede Dem og styre Dem til nye arbejder. Særdeles kært skulde det være mig om vi kunde mødes. Vi bliver her i München til slutningen af Juli, og min adresse hersteds er: Schönfeld-Strasse, No 17. I August og September rejser vi rimeligvis til Tyrol og vender derpå tilbage hertil. Læg altså touren over München! De har mange venner og beundrere i den musikalske verden hersteds.
I håb om snart at erfare at sagen med theatret er bragt i orden og med en hjertelig hilsen til Dem og Deres tegner jeg mig
Deres venskabeligst forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her