Du er her:
Mottaker: EDVARD STJERNSTRÖM
Datering:27. januar 1876
Sted: MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære Stjernström!
I næsten tre måneder har jeg nu ventet at skulle få høre nogle ord fra Dig; thi af norske tidninger erfor jeg i begyndelsen af November at «Hærmændene på Helgeland» da skulde komme til opførelse på dit teater. Når et dramatisk arbejde af mig sættes i scene i Kristiania eller København, er jeg altid vant gennem disse teatres intendenter at holdes nogenlunde à jour med sagernes gang; jeg underrettes om prøvernes udfald og modtager altid telegram umiddelbart efter første
 
 
Faksimile
forestilling, hvorpå da efterhånden samtlige bladanmeldelser bliver mig tilsendte. Som gammel teatermand ved Du naturligvis i hvilken uro og spænding en dramatisk forfatter under sådanne omstændigheder befinder sig, især når han er fraværende, og Du vil derfor finde det forklarligt når jeg både af denne grund og i betragtning af vort gamle venskab havde gjort sikker regning på at få høre hvilken modtagelse «Hærmændene» har fundet i Stockholm. Nu ved jeg sågodtsom intet herom; thi de norske tidninger, som kom mig for øje, indeholdt kun korte notitser om den første forestilling, og svenske tidninger har jeg hernede ikke anledning til at læse. Hvorledes er altså foretagendet løbet af? Har stykket vundet bifald hos almenheden eller har Du
 
 
Faksimile
måttet henlægge det? Det sidste synes jeg ikke jeg bør befrygte når jeg ser hen til den lykke, som dette skuespil andetsteds har gjort; men på den anden side synes jeg også at hvis stykket har slåt godt an i Stockholm, så må det jo vel nu have oplevet de 10 første forestillinger, efter hvilke honoraret skulde blive mig udbetalt. Også dette, kære ven, har Du forgæves ladet mig vente på, og jeg havde dog så sikkert gjort regning på at modtage samme senest ved juletider. Lad mig derfor nu se at Du ret snart indhenter det forsømte både i den ene og i den anden henseende; det vil sige: glæd mig ved tilsendelsen af et meget rigeligt honorar; thi af dettes størrelse vil jeg jo få en målestok for, hvor stor søgning mit stykke har skaffet dit teater.
Måske kan det interessere Dig
 
 
Faksimile
at erfare at «Hærmændene» nu forberedes til opførelse på det herværende hofteater og at det rimeligvis vil blive spillet inden et par måneder. «Kongs-emnerne» er ligeledes antaget til opførelse her og vil blive givet senere. Derhos kan jeg i fortrolighed melde Dig at jeg for tiden skriver på et nyt 5-akters skuespil af vort nordiske nutids-liv og at jeg håber at blive færdig dermed i Maj måned. Og endelig at vi rimeligvis kommer til at træffes i Stockholm isommer, da det er min agt at gøre et nyt besøg deroppe. Forresten lever jeg meget stille her; omgåes med næsten ingen skandinaver og med kun få tyske udenfor en liden literær kreds.
Og hermed, kære ven, samt med en hjertelig hilsen til din hustru og din øvrige familje, og i håbet om snart at høre fra Dig, tegner jeg mig
Din hengivne
Henrik Ibsen.
Adresse som før: Schönfeld-Strasse, 17. München.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her