Du er her:
Mottaker: NILS LUND
Datering:25. januar 1876
Sted: MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Herr boghandler Nils Lund! Kristiania.
Herved tillader jeg mig at bringe Dem min forbindtligste tak såvel for den tilsendte veksel som for opgøret for forrige år, imod hvilket jeg dog må gøre en bestemt indsigelse betræffende at De ingen godtgørelse har beregnet for al den ulejlighed, varetagelsen af mine anliggender må have forvoldt Dem; thi det opførte beløb 1.60 dækker jo kun Deres udlæg til postporto, o. s. v. Jeg må derfor bestemt fastholde og indstændigt bede Dem om at beregne Dem et ordentligt vederlag for den tidsspilde jeg påfører Dem.
Kristiania theater skal nu snart «Peer Gynt» opføres, i hvilken anledning jeg beder Dem være af den godhed
 
 
Faksimile
at hæve honoraret hos herr Giebelhausen. Muligens forfalder det hele honorar, eller ialfald en del af samme, til udbetaling endnu forinden stykkets opførelse såfremt denne skulde forsinkes ved uforudsete hindringer. Herom vil herr Giebelhausen på forespørgsel give oplysning. Nogen fuldmagt behøves ikke da jeg i et brev til herr Hartvig Lassen har betegnet Dem som min kommissionær.
Af honoraret bedes 250 spdlr sendt til H. J. Preus i Kristiansand som sidste indbetaling på mine i det nye passagerdampskib «Dronningen» tegnede aktier, hvorhos De måske vil anmode ham om at sende Dem aktiebrevene og indtil videre opbevare disse for mig.
Resten af honoraret samt min gage for Januar, med fradrag af hvad Alfred Larsen skal have, bedes mig hidsendt i veksel som sidst, da jeg frygter for at kunne komme i pengeforlegenhed i næste måned. Til Alfred Larsen skriver jeg imorgen og minder ham om sagen.
 
 
Faksimile
Jeg er for tiden beskæftiget med et skuespil af nutidslivet i 5 akter og vil forhåbentlig blive færdig dermed om et par måneder. I London er på Samuel Tinsley’s forlag udkommet en engelsk udgave af «Kejser og Galilæer», og på det herværende kgl: theater forberedes både «Hærmændene» og «Kongsemnerne» til opførelse; det førstnævnte vil blive givet snarest muligt. Alt dette volder mig forresten en hel del bryderi.
Med tak og venlig hilsen tegner jeg mig
Deres ærbødigst forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her