Du er her:
Mottaker: HARTVIG LASSEN
Datering:22. januar 1876
Sted: MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære Lassen!
I lang tid har jeg nu med længsel ventet på at «Peer Gynt» skulde komme til opførelse og tør nu håbe at dette vil ske i den allernærmeste fremtid. I den anledning vil jeg ikke undlade at minde om at der denne gang intet er bestemt om honoraret, og jeg beder Dig derfor godhedsfuldt at ville formå den ærede direktion til at fatte beslutning herom så betimeligt at mit tilkommende kan blive mig udbetalt dagen efter stykkets 1ste eller 2den opførelse gennem min kommissionær, boghandler Nils Lund i
 
 
Faksimile
Kristiania. Skulde uforudseede hindringer endnu forhale opførelsen i nogen tid, og der for stykket, som sædvanligt, stipuleres et minimums-honorar, så vilde jeg være direktionen særdeles takskyldig, hvis den tillod at dette udbetaltes forskudsvis. Jeg behøver nemlig nødvendigvis penge deroppe i denne tid og har i påvente af «Peer Gynt» ikke draget omsorg for at have sådanne disponible. Bed direktionen undskylde denne min anmodning og sig at den beviser mig en stor tjeneste derved.
Jeg kan meddele Dig at jeg i denne vinter arbejder på et nyt 5-akters skuespil af vort hjemlige nutidsliv, og blir antageligen færdig dermed i April. Det vil blive sendt som trykt manuskript til vore nordiske theatre og først derefter komme i boghandelen. Jeg håber at man vil blive tilfreds
 
 
Faksimile
med det hjemme og andetsteds.
Nu vil jeg håbe at det må gå godt med «Peer Gynt»; befindes noget parti eller det hele for langt, så stryg, stryg!
Med en ærbødigst kompliment til direktionen og en venlig hilsen til Josephson tegner jeg mig
Din venskabeligst forbundne
Henrik Ibsen.
NB. Min herværende adresse er: Schönfeld-Strasse, No 17.
P. s. Just som jeg skal afsende dette brev, ser jeg af norske aviser at Bjørnson skal have indtægten af 20de forestilling af «En fallit.» Hvorledes er dette at forstå? Honoreres B: på favorablere vilkår end jeg? Forholder det sig så, da må jeg gøre fordring på at der bringes overensstemmelse heri. I modsat fald indleverer jeg aldrig mere noget nyt skuespil til Kristiania theater. Jeg vilde
 
 
Faksimile
gerne vide hvor mange gange «Hærmændene», «Kongs-emnerne», «De unges forbund» og «Kærlighedens komedie» har været opført hjemme. Det er rigtignok før bleven mig sagt at B: betales langt bedre end jeg; men jeg har aldrig villet tro det. Nu ved jeg imidlertid ikke længere hvad jeg skal tro, og beder derfor om klar og grej oplysning.
Venskabeligst
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her