Du er her:
Mottaker: CHRISTIAN HOLST
Datering:4. desember 1875
Sted: MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Herr overintendant, kammerherre Holst.
I forgårs havde jeg den ære gennem herr højesteretsadvokat Motzfeldt at modtage mit diplom som indehaver af den kgl: belønnings-medalje i guld, såvelsom et exemplar af den i anledning af Carl Johans-monumentets afsløring prægede medalje, for hvilke begge dele jeg herved aflægger min ærbødigste tak.
Grunden til at jeg indtil nu ikke har besvaret herr overintendantens ærede skrivelse af 28de Maj sidstleden, hvori den førstnævnte medalje
 
 
Faksimile
tilstilledes mig, er den, at den tilståelse for modtagelsen, der omtales som vedlagt og som jeg havde at tilbagesende i kvitteret stand, ikke fandtes i brevet. Jeg har derfor tænkt mig muligheden af at den vilde blive mig sendt samtidigt med diplomet; men da heller ikke dette var tilfældet, så giver jeg mig herved den ære at oversende vedlagte interims-bevis.
Idet jeg fremdeles anbefaler mig i herr overintendantens velvillige erindring tegner jeg mig
med udmærket højagtelse
Deres ærbødigst forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her