Du er her:
Mottaker: ERIK AF EDHOLM
Datering:1. november 1875
Sted: MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Herr hofmarskalk E. af Edholm. Stockholm.
Overensstemmende med min antydning i telegram-svaret, hvilket forhåbentlig er kommet herr hofmarskalken rigtig ihænde, skynder jeg mig herved skriftlig at gentage at jeg ingensomhelst tilladelse har givet herr Stjernström til at opføre «Hærmændene på Helgeland». Tvert imod har jeg i brev af 24de Juni tilmeldt ham at stykket vilde blive givet på det kgl: theater. På dette brev har jeg ikke modtaget noget svar; og da jeg heller ikke ad andre veje, hverken direkte eller indirekte, siden den tid har hørt et ord fra herr Stjernström, så stod jeg i den formening at han
 
 
Faksimile
havde opgivet sit forsæt. Herr hofmarskalkens meddelelse kom mig derfor ganske uventet, og herr Stjernströms taushed lader sig nu forklare på en ganske anden måde, end jeg havde tænkt.
Nu er jeg meget spændt på at erfare hvorledes sagerne står, – om herr Stjernström virkelig har ladet stykket opføre eller om han ved noget skridt fra det kongelige theaters side er bleven forhindret deri. En telegrafisk protest fra mig vilde naturligvis have været virkningsløs; thi jeg kan jo ingen retskraftig indsigelse gøre imod at han benytter mit arbejde. Om det kgl: theater har det i sin magt at forhindre sådant, ved jeg ikke. Videre har jeg for øjeblikket ikke at bemærke angående denne ubehagelige affære; kun håber jeg ret snart gennem de
 
 
Faksimile
stockholmske tidninger at erfare, hvad stilling sagen står i.
Jeg benytter anledningen til at henlede herr hofmarskalkens opmærksomhed på Julius Werthers nye skuespil «Der Fürst von Isolabella», der i denne tid gør usædvanlig lykke hersteds, og som jeg synes også fortjener det, da det er interessantere og langt bedre bygget end tyske dramatiske arbejder ialmindelighed. Jeg tror også at det ved det kgl: theater vil kunne besættes meget tilfredsstillende (med herr Fredrikson i titelrollen og muligvis frøken Åberg som den polske grevinde.) Da jeg kender forfatteren personlig vil jeg derfor se til hos ham at forskaffe mig et expl: af stykket, der endnu kun foreligger trykt som manuskript for theatrene, og oversende samme til herr hofmarskalken, –
 
 
Faksimile
naturligvis uden nogen forpligtelse til at modtage stykket, såfremt det ikke findes brugeligt.
Idet jeg fremdeles anbefaler mig til herr hofmarskalkens velvilje tegner jeg mig med udmærket højagtelse
ærbødigst
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her