Du er her:
Mottaker: NILS LUND
Datering:25. oktober 1875
Sted: MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Herr boghandler Lund!
Idet jeg herved forbindtligst takker for den i Deres ærede skrivelse af 30te September indlagte veksel, beder jeg Dem godhedsfuldt undskylde at jeg indtil nu har forsømt at erkende modtagelsen af samme.
Derhos tillader jeg mig at anmode om at medfølgende brev må blive afleveret efter sin adresse. Sagen angår en døbeattest for min søn og har jeg i brevet opgivet at de dermed forbundne omkostninger vil blive betalte gennem Dem.
Ligeledes beder jeg Dem sende mig et exemplar af Clemens Bonifacius’s «Fornuftigt madstel» i pakkeposten eller på anden brugelig måde.
 
 
Faksimile
Og endeligen, i håb om at De ikke tager mig det ilde op, er jeg så fri at anmode Dem om at ville lade bestille for min regning to gode mysoste hos Deres nabo, købmand Simonsen, der tidligere har sendt mig lignende, og som visstnok også dennegang vil besørge alt fornødent når han blot får min adresse opgivet.
De med disse affærer forbundne udgifter bliver selvfølgeligen at afdrage i min gage.
Med forbindtligst hilsen tegner jeg mig
Deres ærbødigst forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her