Du er her:
Mottaker: EMIL STANG
Datering:19. oktober 1875
Sted: MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Herr advokat Stang, Kristiania.
Som svar på Deres to venlige skrivelser tillader jeg mig herved at bringe Dem min hjerteligste og forbindtligste tak for det foreløbigen opnåede særdeles gunstige udfald af processen mod bogtrykker Jensen. Jeg tvivler ikke på at det vil lykkes Dem også for højesteret at tilvejebringe et for mig tilfredsstillende resultat.
Hovedsagen er naturligvis for mig at tilkendes ejendomsretten til de to omstridte bøger; thi disse repræsenterer nu en efter vore forholde temmelig betydelig pengeværdi. Således er under processens løb af «Hærmændene på
 
 
Faksimile
Helgeland» udkommet hos Hegel 3 nye store oplag, så at denne bog nu foreligger i handelen i 4de udgave. Af «Fru Inger til Østråt» er 2det særdeles betydelige oplag næsten udsolgt og et tredje vil om kort tid gøres nødvendigt. For hvert af disse nye oplag erholder jeg nyt, og jeg kan tilføje, særdeles rundeligt forfatterhonorar. Det er altså en for mig betydelig affære, der har stået på spil.
Jeg har tidligere gennem min svoger, Thoresen, ladet forespørge om De ikke ønskede foreløbig remisse til dækkelse af de mangehånde udlæg, som De for min skyld utvivlsomt må have havt. Herpå har jeg fra min svoger intet svar modtaget og jeg tillader mig derfor herved at gentage min forespørgsel da jeg ikke ved, hvorledes skik og brug er i deslige anliggender.
 
 
Faksimile
Særdeles kært var det mig at erfare at de af Dem trufne forholdsregler muliggør sagens afslutning allerede i næste år. Indtil da henlever jeg i den tryghed, som ligger i at vide sine anliggender i de bedste hænder, og tegner mig
Deres ærbødigst og hjerteligst forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her