Du er her:
Mottaker: NILS LUND
Datering:24. august 1875
Sted: KITZBÜCHEL, TYROL
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Herr boghandler Nils Lund. Kristiania.
Uagtet jeg ikke har den fornøjelse personlig at kende Dem, er De mig dog, navnlig gennem kancelliråd Hegels oftere og særdeles velvillige omtale, ikke ganske ubekendt og i henhold hertil er det at jeg tillader mig at forespørge om De, mod godtgørelse for tidsspilde og ulejlighed, skulde være villig til at være min befuldmægtigede og kommissionær i de anliggender, jeg i Kristiania har at afgøre.
Min svoger, nuværende
 
 
Faksimile
sorenskriver J: H: Thoresen, der hidtil har varetaget mine interesser deroppe, forlader nemlig byen i den første uge af September, og jeg ønskede derfor gerne fra den tid at have en pålidelig og punktlig forretningsmand at henvende mig til.
Mine affærer deroppe er ikke mange. Arbejdet vilde væsentlig bestå i ved hvert kvartals begyndelse at hæve i Zahlkassen min statsgage, købe i kreditkassen en veksel for beløbet og sende mig samme. Ligeså ved theatret når jeg dersteds har noget at fordre; endvidere i sin tid ved sporvej-selskabet, hvori jeg har tegnet 10 aktier og derpå til dato
 
 
Faksimile
indbetalt 800 spd. Gæld eller mellemregning med nogen har jeg ikke. Penge til mulige udbetalinger vil til enhver tid på forlangende blive Dem sendt fra den gyldendalske boghandel. Jeg abonnerer på «Morgenbladet», der betales halvårsvis af min gage.
Forøvrigt vilde min svoger, der bor i Torvegaden no 31, 3die etage, meddele enhver yderligere oplysning, såfremt De måtte være villig til at bistå mig som stedfortræder i de opregnede og lignende tilfældige og upåregnelige anliggender. Deres honorar vilde De i så fald behage selv at bestemme og kvartaliter eller halvårlig afdrage samme fra de summer, der
 
 
Faksimile
skal sendes mig.
Under alle omstændigheder beder jeg Dem om ikke at tage mig min forespørgsel ilde op, og vilde det under alle omstændigheder være mig særdeles kært ret snart at modtage Deres ærede svar. Indtil henimod slutningen af September er min adresse: Herrn Ludwig Stainer, Kitzbüchel in Tyrol, Österreich. – Fra 1ste Oktober bor jeg igen i München, Schönfeld-Strasse, No 17.
Ærbødigst
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her