Du er her:
Mottaker: FREDERIK HEGEL
Datering:17. juni 1875
Sted: MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære herr Hegel!
Jeg har nu hele tre breve fra Dem liggende ubesvarede, ligesom jeg også har på min samvittighed ikke at have takket Dem for den modtagne værdifulde og særdeles kærkomne bogpakke. Lad mig da herved gøre det, og tag mig ikke min forsømmelighed altfor ilde op!
Herr Stjernström har for «Hærmændene» tilbudt mig honorar overensstemmende med regulativet for svenske originalarbejder og jeg har svaret ham at jeg går ind
 
 
Faksimile
herpå såfremt jeg løses fra en tidligere med det kgl: svenske theater truffen aftale, hvorom jeg har tilskrevet vedkommende, men uden endnu at have erholdt svar.
Det var mig særdeles behageligt at erfare at jeg for dette stykke kan fra København påregne et extrahonorar.
Trykningen af den nye udgave af digtene kan for mit vedkommende påbegyndes nårsomhelst. Det nye, der kommer til, bør optages sidst i bogen og vil komme til at indskrænke sig til digtet ved Norges tusendårsfest, sangen ved studentermødet samt tre digte, bestemte for tidsskriftet «Det 19de århundrede», hvoraf det ene allerede er sendt
 
 
Faksimile
til Brandes. Med indholdslisten kan der jo ventes indtil det øvrige er færdigt. Har De noget imod dette arrangement, da beder jeg Dem være så god at sige mig det.
«Kongsemnerne» er nu definitivt antaget til opførelse her i München; man har ønsket at erholde fra København et exemplar af stykket med de strygninger, rettelser o. s. v, som dersteds er fundne nødvendige; tør jeg bede Dem vise mig den store godhed for min regning at forskaffe mig et sådant exemplar?
Bjørnsons «De nygifte» og «En fallit» har været opførte her. Det første slog sletikke an; det andet derimod bedre.
Hvad siger De om den nylig
 
 
Faksimile
stiftede norske forlagsforening? Dens officielle program kender De naturligvis; men De ved måske ikke, hvad der stikker bagved. Jeg sender Dem derfor i fortrolighed indlagte brev, til hvilket naturligvis både Bjørnson, Lie, Løkke o. fl: har erholdt sidestykker. Jeg tror rigtignok ikke at det vil lykkes de gode herrer at gøre nogen fangst; men De bør dog vide, hvilke midler Deres kolleger deroppe betjener sig af. Brevet bedes engang ved lejlighed tilbagesendt, da jeg vel, når jeg får god tid, må svare noget derpå. –
Det var med oprigtig deltagelse at jeg modtog efterretningen om den unge fru Wegeners død. Hun var visselig en både elskværdig og ualmindelig personlighed. At hun
 
 
Faksimile
dybt savnes i sin kreds, kan jeg levende sætte mig ind i.
Tænker ikke Deres søn og hans unge hustru på at foretage en udenlandsrejse? Vi taler ofte om hvor morsomt det skulde være at få se dem hernede. München er et meget behageligt sted. For os nordboer tror jeg at luften er overordentlig sund og styrkende her; Alpernes nærhed virker forfriskende og siden jeg kom hid sporer jeg hos mig en arbejdslyst langt stærkere end i Dresden. –
Tør jeg bede Dem bevise mig den tjeneste for min regning at lade indbetale til overretssagfører Døvle i Kristiania 72 rdlr dansk eller 36 Spdlr:? Hans adresse er
 
 
Faksimile
Nytorvet, No 9, hjørnet af Torvegaden.
Med de hjerteligste hilsener til Dem og Deres kære tegner jeg mig
Deres hengivne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her