Du er her:
Mottaker: CHRISTIAN HOLST
Datering:24. mai 1875
Sted: MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Herr overintendant kammerherre Holst.
Som svar på herr overintendantens ærede skrivelse af 19de dennes skynder jeg mig at meddele at min herværende adresse er: Schönfeld-Strasse, No 17, 3ten Eingang.
Herr overintendantens forrige brev med deri indlagt kgl: håndskrivelse havde jeg den glæde at modtage netop som jeg stod i begreb med at forlade Dresden. For disse gentagne tegn på hs: majestæts bevågenhed beder jeg om tilladelse til gennem herr overintendanten at måtte
 
 
Faksimile
frembære min underdanigste tak.
Måske får jeg også snart anledning til personlig at kunne udtale for hs: majestæt min taknemmelighed. Jeg kommer nemlig muligens til at deltage i studentertoget; det vilde derfor være mig særdeles kært, snarest muligt at erholde hidsendt til München den mig nådigst tildelte medalje.
Idet jeg beder herr overintendanten modtage forsikringen om min hjerteligste erkendtlighed for al udvist velvilje tegner jeg mig
med udmærket højagtelse Deres ærbødigst forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her