Du er her:
Mottaker: JOHAN HERMAN THORESEN
Datering:21. mai 1875
Sted: MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære svoger!
Som sædvanligt har jeg nølet temmelig længe med at besvare dit sidste venlige brev med deri indlagte veksel. Modtag nu min tak herfor ligesom for de tilsendte Anschjos, der var af den fortrinligste beskaffenhed og som har smagt os fortræffeligt.
I begyndelsen af måneden flyttede vi ind i vor nye bolig, hvor vi bor hyggeligt, smukt og rummeligt, og hvor det til enhver tid vil være os kært at se dig som gæst. Gør nu blot alvor deraf! Her på stedet lever mange
 
 
Faksimile
landsmænd, og jeg finder luften hernede langt friskere og mere styrkende end i Dresden, en naturlig følge af Alpernes nærhed.
Tør jeg nu bede Dig om den sidste tjeneste som kommissionær ved at indbetale 5te og 6te termin af mine sporvejsaktier og ved lejlighed sende mig interims-beviserne? Du tiltræder nu vel snart dit nye embede og det er derfor min agt at henvende mig til boghandler Lund med forespørgsel om han mod en passende godtgørelse vil hæve og sende mig min gage, o. s. v; han er Hegels kommissionær og derfor vilde det være meget bekvemt for mig om jeg fik ham til at besørge mine anliggender;
 
 
Faksimile
han roses af Hegel som en særdeles punktlig og pålidelig mand.
Gagetillægget for mig gik da ikke igennem. Jeg kan også være det foruden. I Sverig og Danmark har man forøvrigt vist sig noblere. Fra det kgl theater i Stockholm har man for «De unges forbund» sendt mig et extrahonorar på 1000 kroner, og fra København meddeles mig at theaterchefen har hos kultusministeriet andraget på at der for «Hærmændene» bevilges mig dobbelt honorar, hvilket også allerede skal være indrømmet. Sidste dag jeg var i Dresden modtog jeg et meget venligt egenhændigt brev fra kong Oskar; af en notits i «Morgenbladet» ser jeg at han også skal have tildelt mig en
 
 
Faksimile
guldmedalje; men herom indeholder kongens brev intet. Hvorledes hænger det sammen hermed?
Sigurd er nu elev af det kgl: Maximilians-gymnasium, hvori han efter vel bestået prøvelse var så heldig at blive optagen i næstøverste klasse uagtet optagelsen i denne allerede skulde være sket i Oktober forrige år. Thomas har efter vor afrejse været syg i Dresden; men befinder sig nu bedre. Det er hans agt at rejse til Fredriksværk.
Med de bedste hilsener fra os alle og med håb om snart at høre fra Dig, enten fra Kristiania eller fra din embedsgård, tegner jeg mig
din altid hengivne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her