Du er her:
Mottaker: ERIK AF EDHOLM
Datering:13. mai 1875
Sted: MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Til Herr hofmarskalk Erik af Edholm.
Herved tillader jeg mig at erkende modtagelsen af herr hofmarskalkens meget ærede skrivelse af 2den April med deri indlagt veksel på 1000 kroner. Min i denne tid iværksatte overflyttelse til München er årsagen til at jeg så længe har udsat opfyldelsen af denne min skyldighed.
Idet jeg vover at anholde om gennem herr hofmarskalken at måtte frembære for hs: maj: kongen min underdanigste tak for det mig tilhændekomne tegn på højstsammes bevågenhed, beder jeg ligeledes herr hofmarskalken selv
 
 
Faksimile
modtage forsikringen om min ærbødigste erkendtlighed.
Kært skulde det være mig om det ved fremtidige arbejder for scenen måtte lykkes mig at afbetale noget af den taknemmelighedsgæld, hvori jeg på så mange måder føler mig at stå til det kgl: theaters styrelse og dets artister.
Anbefalende mig til herr hofmarskalkens fremtidige velvilje tegner jeg mig
med udmærket højagtelse ærbødigst og forbindtligst
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her